$left
$middle

Nätverksmöten

Ibland när livet inte riktigt fungerar som det ska, när du eller din familj har bekymmer eller behöver hjälp, kan ett nätverksmöte hjälpa dig att hitta rätt stöd från din omgivning.

Med nätverk menar vi viktiga personer i ditt liv som familj, släkt, vänner, personal från skola, socialtjänst, sjukvård, med flera. Under ett nätverksmöte kan alla få möjlighet att förstå situationen och ni kan samarbeta och hitta nya vägar framåt.

Nätverksgruppen Malmö stad vänder sig till alla medborgare i kommunen, såväl barn och ungdomar som vuxna. Du får stöd av professionella nätverksledare som arbetar med att förbereda och hålla i nätverksmöten. Du kan själv ta kontakt och träffa en nätverksledare för att tillsammans förbereda nätverksmötet.

Nätverksmöten kan vara till hjälp för att

  • samordna det stöd som du eller din familj får från olika personer och myndigheter
  • reda ut oklarheter kring de inblandades roller och ansvar
  • öka förståelsen för alla inom nätverket och reda ut eventuella konflikter
  • få ett utifrånperspektiv av nätverksledaren som förbereder och håller i mötet.

Nätverksmöten är kostnadsfria. Nätverksledarna är opartiska och har tystnadsplikt.

Så här går det till

1. Förberedande möte

Under det förberedande mötet får du information om vad ett nätverksmöte är och du kan sedan välja om du vill ha ett nätverksmöte. Tillsammans med en nätverksledare kommer du överens om vad mötet ska handla om och vem som ska bjudas in. Nätverksledaren behöver dina kontaktuppgifter och ditt godkännande för att kunna förbereda och bjuda in till nätverksmötet.

2. Nätverksmöte

Nätverksmötet leds av två nätverksledare och varar två till tre timmar med en paus. Nätverksledarnas roll är att leda nätverksmöten där vi tillsammans försöker hitta vägar till förändring, samarbete och ett sätt att gå vidare. Det är vanligt att mötet avslutas med överenskommelse om uppföljande nätverksmöte.

Kontakta oss

Nätverksgruppen Malmö stad

Telefon:
040-34 56 85
sv