$left
$middle

Information till dig som reser med specialfordon

Serviceresor i Malmö stad har börjat använda ett nytt planeringssystem för färdtjänsten. Du som reser med specialfordon och brukar boka dina resor via vår app kan under en övergångsperiod inte göra detta. Under denna tid måste du boka dina resor via beställningscentralen på telefon 040-34 33 80. Det kommer en ny app så småningom. Du får information om detta när det blir aktuellt.

Boka färdtjänst

Du kan boka en färdtjänstresa från en dator med internet, med en app i mobiltelefon eller surfplatta och genom att ringa serviceresor. Det går inte att beställa färdtjänst eller riksfärdtjänst genom att skicka e-post.

Du kan få hjälp med ärenden gällande färdtjänst genom att besöka stadshusets reception på August Palms plats 1 eller något av våra servicekontor. Var servicekontoren finns kan du se här.

Telefonundersökning med frågor till resenärer

Sedan december 2020 ringer serviceresor med hjälp av ett externt företag, Ipsos, upp ett antal resenärer för att ställa frågor om färdtjänstresor samt om den utredning som görs när man ansöker om färdtjänst. Enbart uppgifter som är nödvändiga för att genomföra intervjun lämnas ut av serviceresor till Ipsos.

Ditt svar är helt anonymt. Ingen information som tas emot kan kopplas till dig som person. Eftersom behandlingen grundar sig på samtycke har du givetvis rätt att tacka nej till undersökningen, eller avbryta ditt deltagande under pågående undersökning.

Det går inte att beställa färdtjänst genom att skicka e-post.

Beställ resa digitalt

Du kan boka antingen från en dator med internet, via serviceresors app i mobiltelefon eller surfplatta.

Beställ färdtjänstresa via telefon

Du ska förbeställa din färdtjänstresa med personbil eller specialfordon senast 60 minuter i förväg under dagtid. Din avresetid kan också komma att förskjutas med upp till 15 minuter före och 15 minuter efter önskad avresetid.

Färdtjänst med personbil

Telefon 0771-29 43 43 dygnet runt.

Färdtjänst med specialfordon

Telefon 040-34 33 80, vardagar klockan 06.30–21.00, lördagar och söndagar klockan 08.00–18.00. Övrig tid är beställningscentralen för specialfordon stängd.

Om du behöver resa med specialfordon klockan 00.00–07.00 måste du boka din resa senast klockan 16.00.

Lördag, söndag och helgdag är beställningscentralen endast öppen för beställning av spontanresor.

Om du reser med specialfordon och behöver trappklättrare

Om du reser med specialfordon och behöver bärhjälp med trappklättrare, måste du ringa 040-34 33 80 och boka din resa – välj alternativ 1.

Kontakta Malmö stad serviceresor för mer information.

Avbeställ resa via telefon

  • Personbil, telefon 0771-29 43 43
  • Specialfordon, telefon 040-34 33 80

Om bilen inte kommer i tid

Oavsett hur du har beställt din resa måste du ringa något av dessa telefonnummer om bilen inte kommer i tid:

  • Personbil: 0771-29 43 43
  • Specialfordon: 040-34 33 80

Färdtjänst – lämna en synpunkt

Du har som färdtjänstkund möjlighet att lämna synpunkter gällande din resa.
Även anhörig eller personal från boende har möjlighet att lämna en synpunkt för dig som har färdtjänst. Du behöver kunna uppge det kundnummer som finns på färdtjänstkortet för att kunna lämna en synpunkt.

Ditt kundnummer får du genom att kontakta serviceresor på 040-34 55 10.

Kontakta oss

sv