$left
$middle

Nyhetsbladet Färdtjänstnytt

Färdtjänstnytt är ett informationsblad från serviceresor i Malmö stad. Här informerar vi dig som resenär om vad vi gör inom färdtjänsten.

Färdtjänstnytt är vår informationskanal till dig som reser med serviceresor i Malmö stad.

Via Färdtjänstnytt får du som resenär direkt information om vad vi gör inom färdtjänsten, men också kring de utmaningar som färdtjänsten har.

Vi vill gärna hitta historierna därute! Vad kan du som reser med oss berätta? Har du synpunkter på Färdtjänstnytt eller tips till redaktionen? Mejla oss gärna på synpunktftj@malmo.se.

Lyssna på Färdtjänstnytt 1/2023 som taltidning nedan.

Kontakta oss

sv