$left
$middle

Avgifter för färdtjänst

Du som reser med färdtjänst betalar en avgift varje månad för det abonnemang som du har valt.

Abonnemangsformer

I både abonnemangsform 1 och abonnemangsform 2 ingår rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne. Du betalar en månadsavgift för själva abonnemanget.

Du som beviljats färdtjänst och är över 7 år får automatiskt abonnemangsform 1 om du inte själv gjort ett annat val i din ansökan. Du måste själv meddela om du vill byta till abonnemangsform 2.

Barn under 7 år tilldelas alltid abonnemangsform 2.

Resa utanför Malmö stad

Reser du utanför Malmö stad, exempelvis till en annan kommun i Skåne samt till Valjeviken i Blekinge och Majefors i Småland, får du betala en extra avgift som baseras på hur lång resan är. Detta gäller oavsett din ålder eller vilken abonnemangsform du har.

Resa med ledsagare

Om du beviljats ledsagarservice enligt färdtjänstlagen får du ta med ledsagaren kostnadsfritt på färdtjänstresor.

Andra avgifter för färdtjänst

Hur du betalar för färdtjänst

Du får en faktura varje månad. Du betalar ingenting till chauffören. När du har blivit beviljad färdtjänst kommer ett kort från Skånetrafiken laddat med serviceresebiljett att skickas till din folkbokföringsadress. Om du har ett kort från Skånetrafiken sedan tidigare (seniorkort eller skolkort) kommer serviceresebiljetten att laddas på ditt befintliga kort.

Kontakta oss

sv