$left
$middle

Synpunkter på färdtjänstresor

Här fyller du i synpunkter runt din resa. Alla synpunkter rapporteras till vår leverantör, så att de får kännedom om var de brister i kvalitet.

Vill du bara lämna en allmän synpunkt för vår interna kännedom, som kan vara av vikt för kvaliteten på vår leverans? Då kan du beskriva detta i fältet ”Allmän synpunkt”.
Kontakta oss

sv