$left
$middle

Färdtjänst

Du kan beviljas tillstånd till färdtjänst om du har ett funktionshinder som är varaktigt i 3 månader eller längre och som medför att du har väsentliga svårigheter att åka med buss, tåg eller att förflytta dig på egen hand.

Du kan få hjälp med ärenden gällande färdtjänst genom att besöka stadshusets reception på August Palms plats 1 eller servicecenter Rosengård på Frölichs väg 3.

Färdtjänst kan beviljas för en begränsad tillståndsperiod eller tillsvidare. Om du har beviljats tillstånd till färdtjänst gäller följande:

 • Du reser tillsammans med andra resenärer.
 • Det är vanligt med andra resvägar och längre restid än med privat bil eller taxi.
 • Du får resa obegränsat antal resor inom Malmö och Skåne.
 • Alla färdtjänstresor måste påbörjas eller avslutas i Malmö.
 • Du har rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne utan kostnad.
 • Du har rätt att ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne utan kostnad.
 • Du får betala egenavgiften för innevarande månad oavsett när du säger upp din färdtjänst.

Ansök om ny period

Om du har ett tidsbegränsat färdtjänsttillstånd och vill ansöka om ny period skickar du in din ansökan senast 2 månader innan ditt färdtjänsttillstånd upphör. Serviceresor skickar en påminnelse per post när den begränsade tillståndsperioden är på väg att löpa ut.

Tilläggstjänster för färdtjänst

Du kan ansöka om tilläggstjänster till ett redan aktivt färdtjänsttillstånd.

När du ansöker om en tilläggstjänst behöver du oftast komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal som styrker ditt behov av det tillägg du ansökt om.

De vanligaste tilläggstjänsterna du kan ansöka om är

 • extra behjälplighet
 • framsätesplats
 • specialfordon
 • tillstånd att ta med ledsagare.

Du kan ansöka antingen via e-tjänsten eller via blankett ovan.

Särskild service – trappklättring

Du kan få hjälp nerför trapporna om du reser färdtjänst med specialfordon och vår besiktning visar att det fungerar. I Malmö stad utförs trappklättring upp till och med fjärde våningen. Föraren har av säkerhets- och arbetsmiljöskäl rätt att avstå från att utföra trappklättringen, om det inte bedöms kunna ske på ett säkert sätt. Ring oss på telefon 040-34 33 80 och välj alternativ 1 för mer information.

Vi bokar in en besiktning hos dig där våra förare kontrollerar att

 • du har tillgång till en anpassad rullstol att sitta i
 • din vikt inte överstiger 120 kilo
 • trappan i bostaden är byggd så att den fungerar med en trappklättrare.

Trappklättring är en riskfylld förflyttning både för dig och föraren. Ibland visar vår besiktning att vi inte kan utföra trappklättring. Det finns inget lagkrav om att trappklättring ska utföras som en del i färdtjänsten.

Resa med medpassagerare

Du har rätt att ta med dig upp till tre medpassagerare vid färdtjänstresa inom Malmö stad mot en avgift per medpassagerare. Resa utanför Malmö stad debiteras enligt särskild avgiftstabell.

Om du har barn eller syskon som inte fyllt sju år kan de följa med dig utan extra kostnad under förutsättning att detta har föranmälts till serviceresor.

Resa i en annan kommun (RIAK)

Du har möjlighet att beställa RIAK-biljetter som kan användas vid resa med färdtjänst i en annan kommun. Kontakta serviceresor senast 10 dagar innan du vill resa. Du får betala 20 procent av resans totala kostnad inklusive moms och avgifter. Detta debiteras i samband med din egenavgift för övriga färdtjänstresor.

Om du ska flytta till en annan kommun

Om du ska flytta till en annan kommun måste du säga upp din färdtjänst. Om du har behov av färdtjänst i den nya kommunen måste du ansöka om färdtjänst i den kommun där du kommer att vara folkbokförd.

Mer information

sv