$left
$middle

Färdtjänst

Du kan beviljas tillstånd till färdtjänst om du har ett funktionshinder som är varaktigt i 3 månader eller längre, och som medför att du har väsentliga svårigheter att åka med buss och tåg, eller att förflytta dig på egen hand.

Du kan få hjälp med ärenden gällande färdtjänst genom att ringa, mejla eller besöka Malmö stads kontaktcenter.

Regler för färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas för en begränsad tillståndsperiod eller tills vidare. Om du har beviljats tillstånd för färdtjänst gäller följande:

 • Du reser tillsammans med andra resenärer.
 • Det är vanligt med andra resvägar och längre restid än med privat bil eller taxi.
 • Du får resa obegränsat antal resor inom Malmö och Skåne.
 • Alla färdtjänstresor måste påbörjas eller avslutas i Malmö.
 • Du har rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne utan extra kostnad.
 • Du har rätt att ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne utan extra kostnad.
 • Du får betala egenavgiften för innevarande månad oavsett när du säger upp din färdtjänst.

Ansök om ny period

Om du har ett tidsbegränsat färdtjänsttillstånd och vill ansöka om ny period skickar du in din ansökan senast 2 månader innan ditt färdtjänsttillstånd upphör. Serviceresor skickar en påminnelse per post när den begränsade tillståndsperioden är på väg att löpa ut.

Tilläggstjänster för färdtjänst

Du kan ansöka om tilläggstjänster till ett redan aktivt färdtjänsttillstånd.

När du ansöker om en tilläggstjänst behöver du oftast komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal, som styrker ditt behov av det tillägg du ansökt om.

De vanligaste tilläggstjänsterna du kan ansöka om är:

 • extra behjälplighet
 • framsätesplats
 • specialfordon
 • tillstånd att ta med ledsagare.

Du kan ansöka antingen via e-tjänsten eller via blankett ovan.

Resa med medresenär

En medresenär är en person som följer med som sällskap på resan. Du som är färdtjänstkund måste föranmäla att du har medresenär, liksom hur många de är, i samband med bokning av resan. Även barn kan följa med som medresenärer och måste då också vara föranmälda.

För medresenär betalar du en avgift enligt antagen taxa. Barn under 7 år reser utan extra kostnad.

Som färdtjänstkund har du rätt att ta med dig upp till två medresenärer, inklusive eventuell ledsagare, om det finns plats i bilen. Om samtliga medresenärer är barn tillåts maximalt tre barn. Detta gäller under förutsättning att de får plats, inklusive eventuella bilbarnstolar, i det fordonsslag som färdtjänsttillståndet avser.

Resa i en annan kommun (RIAK)

Du har möjlighet att beställa RIAK-biljetter som kan användas vid resa med färdtjänst i en annan kommun. 10 biljetter lämnas ut per gång, men det finns ingen begränsning i hur många gånger du kan beställa RIAK-biljetter.

Kontakta serviceresor senast 10 dagar innan du vill resa. Du får betala 20 procent av resans totala kostnad inklusive moms och avgifter. Detta debiteras i samband med din egenavgift för övriga färdtjänstresor.

Om du ska flytta till en annan kommun

Om du ska flytta till en annan kommun måste du säga upp din färdtjänst. Om du har behov av färdtjänst i den nya kommunen måste du ansöka om färdtjänst i den kommun där du kommer att vara folkbokförd.

Mer information

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv