$left
$middle

Riksfärdtjänst

Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder som medför att du har fördyrade reskostnader eller inte kan åka med tåg, flyg eller båt på egen hand och vill resa mellan olika kommuner i Sverige kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Du kan få hjälp med ärenden gällande riksfärdtjänst genom att ringa, mejla eller besöka Malmö stads kontaktcenter.

En resa med riksfärdtjänst kan göras med allmänna kommunikationer (tåg, flyg, båt, buss) eller med ett särskilt anpassat fordon.

Funktionsnedsättningens art och de allmänna kommunikationernas utformning avgör vilket färdsätt som beviljas.

Du kan ange i din ansökan om du till exempel behöver

  • extra behjälplighet
  • framsätesplats
  • specialfordon.

Vad som gäller för beviljat tillstånd till riksfärdtjänst

  • Den som är i behov av riksfärdtjänst måste vara folkbokförd i Malmö stad.
  • Resans ändamål ska var rekreation, fritidsverksamhet eller annan personlig angelägenhet.
  • Kan du genomföra resan med tåg, flyg eller båt tillsammans med ledsagare är det detta resesätt som beviljas.
  • Riksfärdtjänsten kan inte beviljas om du ska resa till arbete, studier eller sjukvård eller om det är någon annan myndighet som står för din reskostnad.
  • Egenavgift för din riksfärdtjänstresa baseras på hur långt du reser och debiteras i enlighet med förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resa med riksfärdtjänst.
  • Du kan inte få ersättning för resa som du bokat och/eller betalat innan du har fått beslut om beviljad riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst med ledsagare

Om du med hjälp av ledsagare kan resa med allmänna kommunikationer beviljas du detta färdsätt. Malmö stad serviceresor tillhandahåller inte ledsagare vid riksfärdtjänst. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig under resan, till exempel med att komma ombord, byta färdmedel och hantera ditt bagage.

Beställ ledsagning från tågbolag

Vid resa med tåg kan du som har en funktionsnedsättning utan kostnad beställa ledsagning på station från tågbolagen. I de flesta fall kan du åka med tåg även om du behöver sitta i din rullstol eller ta med dig ett eller flera hjälpmedel.

Mer information

sv