$left
$middle

Synpunkter eller klagomål på god man, förvaltare, förmyndare eller enheten för överförmyndarärenden

Har du synpunkter eller klagomål på hur en god man, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand att ta kontakt med den aktuella personen. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du i andra hand vända dig till enheten för överförmyndarärenden. Du kan också lämna synpunkter eller klagomål på enheten för överförmyndarärenden.

Handläggningsprocessen för klagomål

Klagomål på god man – för barn

Du som är barn kan också skicka in ett eget klagomål, det vill säga en blankett där du berättar om varför du inte nöjd med din gode man.

Du kan använda samma blankett om du inte är nöjd med din medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad händer när jag lämnat in mitt klagomål?

När vi på enheten för överförmyndarärenden får ditt klagomål så kommer vi att gå igenom det du har skrivit. Din gode man kommer också att få läsa det för att få berätta sin version. Vi kommer också kontakta en annan person som känner dig, till exempel din socialsekreterare eller boendepersonal. Den personen kan hjälpa oss att bättre förstå vad som har hänt.

Vi kan inte lova att ditt klagomål betyder att du får en annan god man. Vi får inte byta ut en god man hur som helst. Men vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig och för att det ska bli bättre för dig. Vi kommer att kontakta dig när vi är klara och berätta vad vi har gjort.

Synpunkter eller klagomål på enheten för överförmyndarärenden

Om du har synpunkter eller klagomål på enheten för överförmyndarärenden, exempelvis gällande handläggning eller en av enhetens anställda, kan du till att börja med kontakta enheten eller den anställda. Vi kan då se om problemet kan lösas på ett enkelt sätt.

Kontakta oss

Enheten för överförmyndarärenden

Telefon:
040-34 36 08
Telefontider:
Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
Postadress:
Enheten för överförmyndarärenden Enheten för överförmyndarärenden 205 80 Malmö
Besöksadress:
Storgatan 15
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 9.00–16.00
sv