$left
$middle

Synpunkter eller klagomål på god man, förvaltare, förmyndare eller enheten för överförmyndarärenden

Har du synpunkter eller klagomål på hur en god man, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand att ta kontakt med den aktuella personen. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du i andra hand vända dig till enheten för överförmyndarärenden. Du kan också lämna synpunkter eller klagomål på enheten för överförmyndarärenden.

Klagomål på god man – för barn

Du som är barn kan också skicka in ett eget klagomål, det vill säga en blankett där du berättar om varför du inte nöjd med din gode man.

Du kan använda samma blankett om du inte är nöjd med din medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Synpunkter eller klagomål på enheten för överförmyndarärenden

Om du har synpunkter eller klagomål på enheten för överförmyndarärenden, exempelvis gällande handläggning eller en av enhetens anställda, kan du till att börja med kontakta enheten eller den anställda. Vi kan då se om problemet kan lösas på ett enkelt sätt.

sv