$left
$middle

När god man, förvaltare eller förmyndare ska på semester eller blir sjuk

En god man, förvaltare eller förmyndare kan självklart åka på semesterresor, men har fullt ansvar för personen som behöver hjälp (huvudmannen) under semestern. Det innebär att den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren behöver förbereda vissa praktiska saker innan hen åker bort. Detsamma gäller om hen blir sjuk.

Om den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren på grund av semester eller sjukdom ska vara borta bör hen exempelvis

  • alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk
  • se till att huvudmannen har fickpengar
  • se till att huvudmannens räkningar kommer att betalas.

Om den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren planerar att vara borta länge

Om den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren planerar att vara borta en längre period ska hen höra av sig till enheten för överförmyndarärenden. Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren bör då fundera på om hens uppdrag kanske bör upphöra, alternativt att en tillfällig extra god man utses till huvudmannen.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren kan aldrig ta semester från sitt uppdrag

En god man, förvaltare eller förmyndare kan aldrig ta semester från själva uppdraget eftersom det är ett personligt förordnande. Om den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren önskar bli utbytt i uppdraget behöver hen skicka en skriftlig begäran till överförmyndarnämnden.

Kontakta oss

Enheten för överförmyndarärenden

Telefon:
040-34 36 08
Telefontider:
Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
Postadress:
Enheten för överförmyndarärenden Enheten för överförmyndarärenden 205 80 Malmö
Besöksadress:
Storgatan 15
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 9.00–16.00
sv