$left
$middle

Byte av god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har alltid rätt att själv begära att bli utbytt. Den gode mannen eller förvaltaren är dock kvar i uppdraget tills överförmyndarnämnden har fattat beslut om att utse en ny god man eller förvaltare.

Begäran om att bli utbytt som god man eller förvaltare

Om du som är god man eller förvaltare vill begära att bli utbytt i ditt uppdrag ska du skicka in vår blankett till enheten för överförmyndarärenden.

Tänk på att fylla i blanketten utförligt med nödvändig information om uppdraget. Detta underlättar när enheten för överförmyndarärenden ska hitta en god man eller förvaltare som passar i uppdraget och bidrar till att bytet i övrigt går så smidigt som möjligt.

Hur bytesprocessen ser ut

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv