$left
$middle

Upphörande eller ändring av uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra på två olika sätt – genom att tingsrätten beslutar om att det ska upphöra eller genom att huvudmannen avlider. Det innebär att ditt uppdrag samtidigt upphör.

Upphörande av godmanskap

När godmanskap behöver övergå till ett förvaltarskap

När förvaltarskap behöver övergå till ett godmanskap

Om huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider ska den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren genast meddela enheten för överförmyndarärenden. Den gode mannens, förvaltarens eller förmyndarens uppdrag upphör i samma stund som huvudmannen avlider. Hen kan då inte längre göra rättshandlingar för huvudmannen, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode.

sv