$left
$middle

Upprätta sluträkning – när ditt uppdrag upphör

När ditt uppdrag som ställföreträdare för ett barn upphör ska du skicka in en sluträkning till överförmyndaren. Ditt uppdrag upphör när barnet blivit myndigt eller om du fått beslut om det. 

Lämna in sluträkning

I din sluträkning, som redovisas på samma blankett som årsräkningen, ska barnets tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter under perioden redovisas.

Tänk på att du ska spara underlag och verifikationer i minst 3 år efter att ditt uppdrag avslutats.

Bifoga kontoutdrag, årsbesked och underlag

Till sluträkningen ska du bifoga kontoutdrag och årsbesked från bank. Om du gjort uttag från överförmyndarspärrat konto under året ska du skicka med underlag som visar vad de uttagna medlen använts till.

Bifoga redogörelse och intyg om ersättning – endast för särskilt förordnad vårdnadshavare

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare ska tillsammans med sluträkningen även skicka in en redogörelse samt intyg om ersättning.

sv