Köpa eller sälja fast egendom

Som föräldraförmyndare eller annan ställföreträdare för ett barn får du endast för barnets räkning sälja eller köpa fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om enheten för överförmyndarärenden samtycker.

Ansök om samtycke

Meddela enheten för överförmyndarärenden i en fri skrivelse att du ansöker om samtycke för att köpa eller sälja fast egendom för barnets räkning.

Om ni är två förmyndare eller ställföreträdare måste båda underteckna ansökan om samtycke. Om barnet är över 16 år ska även hen själv skriva under ansökan om samtycke.

Handlingar som ska skickas med i ansökan

1. Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret

Utdrag behövs för att visa vem som äger fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.

2. Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo

Om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att barnet du hjälper är dödsbodelägare.

3. Yttrande från barnet om att hen är över 16 år

Innan enheten för överförmyndarärenden kan ta ställning till att lämna samtycke ska barnet ges möjlighet att få yttra sig om att hen har fyllt 16 år.

4. Värderingsutlåtande

Du ska bifoga värdering från annan mäklare än den som sköter försäljningen som gjorts innan försäljningsdatum. Sker försäljningen utan hjälp av mäklare krävs istället två värderingsutlåtanden från två olika mäklarfirmor.

5. Budlista från mäklare

6. Köpekontrakt i original som undertecknats av köpare och säljare

Av kontraktet bör det framgå att kontraktet är giltigt först när enheten för överförmyndarärenden beslutat om att ge samtycke till försäljningen.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv