$left
$middle

När du behöver överförmyndarnämndens eller barnets samtycke

Det finns vissa åtgärder du kan göra i ditt uppdrag som ställföreträdare för barn som kräver överförmyndarens samtycke. Om barnet är över 16 år kan du även behöva hens samtycke.

Ansök om samtycke

Du ansöker om överförmyndarnämndens samtycke genom att skicka in en fri skrivelse till enheten för överförmyndarärenden.

Åtgärder som kräver samtycke

Har du frågor om samtycke gällande vissa åtgärder? Kontakta enheten för överförmyndarärenden.

Ge eller ta emot en gåva

Som föräldraförmyndare eller annan ställföreträdare får du endast ge och ta emot en gåva från en underårig efter samtycke från överförmyndarnämnden. Detta gäller särskilt i fråga om gåva om fast egendom eller andra typer av gåvor som kan medföra kostnader och ansvar för barnet. Det kan även bli aktuellt att utse en god man för barnet för att företräda barnet i samband med gåvohandlingen.

Omplacering av barnets tillgångar

Om du vill investera eller placera ditt barns tillgångar i fonder, aktier, med mera behöver du i vissa fall överförmyndarnämndens samtycke. Är du intresserad av att omplacera ditt barns tillgångar, läs vänligen igenom informationen som finns på blankettens baksida.

Om barnet vill starta företag

Om ett barn över 16 år vill starta ett företag och bedriva rörelse krävs överförmyndarnämndens samtycke. Överförmyndarnämnden ger samtycke endast om det kan anses lämpligt och förenligt med barnets bästa.

sv