$left
$middle

Kontakta enheten för överförmyndarärenden

Besöksadress: Storgatan 15

Besökstider: Endast bokade besök.

E-post: overformyndare@malmo.se

Post skickas till

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Telefonnummer

Telefonnummer: 040-34 36 08
Telefontider: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00 och onsdag klockan 13.00–15.00.

Ange genom tonval vad ditt ärende gäller så kopplas du till rätt person.

Gruppnummer

Ansökningsärenden och rekrytering: 040-34 95 22

Gransknings- och tillsynsärenden: 040-34 95 70

Barnärenden, även ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 95 24

Assistenter: 040-34 36 08

sv