$left
$middle

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun

Om huvudmannen flyttar och folkbokförs i en annan kommun är det mycket viktigt att den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren genast anmäler det till enheten för överförmyndarärenden.

Överförmyndarnämnden i Malmö ska då omedelbart överflytta ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos nämnden till överförmyndarnämnden i den nya kommunen.

Den god mannen, förvaltaren eller förmyndaren behåller sitt uppdrag även om huvudmannen flyttar till en annan kommun.

Eventuell begäran om att bli utbytt samt redovisningar ska skickas till den nya kommunen

Det är upp till den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren själv att begära att bli utbytt i sitt uppdrag, om hen vill det, när huvudmannen flyttar. Begäran om att bli utbytt ska i sådana fall skickas till den nya kommunen där huvudmannen folkbokförts. Även all redovisning av uppdraget ska den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren skicka till den nya kommunen.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv