$left
$middle

För ensamkommande barn som behöver god man

Om ett barn anlänt i Sverige ensamt utan en vårdnadshavare eller någon annan som trätt i föräldrarnas ställe, är kommunen skyldig att snabbt utse en god man. Detta är särskilt viktigt om en ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in och ansökan behöver en vårdnadshavares underskrift.

En god man behövs också så snart som möjligt för att säkerställa att det ensamkommande barnet har det bra och får sina rättigheter tillgodosedda.

Den gode mannen ska bland annat

 • stödja barnet under asylprocessen
 • biträda barnet i kontakten med socialtjänsten
 • skriva in barnet i skola och se till att barnet får en fungerande skolgång
 • förvalta barnets ekonomi och ansöka om de bidrag som går att ansöka om.

Ansökan om god man för ensamkommande barn

En ansökan om god man för ett ensamkommande barn görs av Migrationsverket och av socialnämnden där barnet vistas. I regel skickas ansökan av socialnämnden i anvisningskommunen även om barnet inte nödvändigtvis vistas där.

Hur lång tid tar det tills ett ensamkommande barn får en god man?

Överförmyndarnämnden har satt målet att en god man ska utses för ett ensamkommande barn inom sju arbetsdagar. Barnets ska ge sitt samtycke innan ett beslut fattas i alla ärenden där det är möjligt och skäligt att barn ska få säga sitt om valet av god man.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv