$left
$middle

Överförmyndarspärrat konto

Att ett konto är överförmyndarspärrat innebär att du som barnets ställföreträdare måste ansöka om tillstånd att ta ut pengar från detta konto hos överförmyndarnämnden. Du kan också behöva sätta in barnets pengar på överförmyndarspärrat konto i vissa situationer som anges i föräldrabalken.

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Du ska skicka in din ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto innan du köper den sak eller tjänst som du vill använda barnets pengar till. Om du skickar in en ansökan i efterhand finns en risk att ansökan inte godkänns.

Ansökan ska undertecknas av

  • samtliga förmyndare till barnet
  • barnet själv – om hen är över 16 år.

Överförmyndaren fattar beslut

När överförmyndarnämnden fattar beslut om du får göra ett uttag från överförmyndarspärrat konto tar de utifrån föräldrabalken hänsyn till att barnet har tillräckliga medel för

  • sitt uppehälle
  • sin utbildning
  • nytta i övrigt.

Föräldrar har även ett ansvar att stå för vissa typer av utgifter, så kallat föräldraansvar.

Insättning på överförmyndarspärrat konto

Du behöver sätta in barnets pengar på ett överförmyndarspärrat konto vid utbetalningar, exempelvis på grund av arv eller försäkring, som överstiger ett prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet är 57 300 kr år 2024.

sv