För dig som är ställföreträdare

Enheten för överförmyndarärenden
E-post: overformyndare@malmo.se • Telefon: 040-34 36 08
Telefontider till handläggare: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00 • Onsdag klockan 13.00–15.00

Ansökningsärenden: 040-34 95 22
Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71
Övriga barnärenden: 040-34 95 24

Observera att enskilda medarbetare har direktnummer, se nedan.

Besöksadress: Storgatan 15 • Besökstider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Enheten för överförmyndarärenden, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö


Fortbildningar

Stöd och tips

Nedan finns länkar till olika organisationer, verktyg och hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig.

Synpunkter

Hitta till enheten för överförmyndarärenden