För dig som är ställföreträdare

Enheten för överförmyndarärenden
Denna sida är för dig som har uppdrag som ställföreträdare i Malmö.

Om du vill skicka in en anmälan om behov av en ställföreträdare kan du göra det nedan.
Kontaktuppgifter till enheten för överförmyndarärenden
E-post: overformyndare@malmo.se • Telefon: 040-34 36 08
Telefontider till handläggare: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00. Onsdag klockan 13.00–15.00.

Ansökningsärenden: 040-34 95 22
Gransknings- och tillsynsärenden: 040-34 95 70
Barnärenden, även ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 95 24
Besöksadress: Storgatan 15 • Besökstider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Enheten för överförmyndarärenden, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Tänk på att dina kontaktuppgifter behöver uppdateras, främst e-postadress och telefonnummer. Mejla dina uppdaterade kontaktuppgifter till overformyndare@malmo.se.

Information om årsräkningar och redogörelser


Redovisning

Stöd och tips

Nedan finns länkar till olika organisationer, verktyg och hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig.

Synpunkter eller klagomål

Hitta till enheten för överförmyndarärenden

sv