För dig som är ställföreträdare

Enheten för överförmyndarärenden
Denna sida är för dig som har uppdrag som ställföreträdare i Malmö.

Om du vill skicka in en anmälan om behov av en ställföreträdare så besöker du sidan www.malmo.se/behovgodman
eller så klickar du på knappen.
Kontaktuppgifter till enheten för överförmyndarärenden
E-post: overformyndare@malmo.se • Telefon: 040-34 36 08
Telefontider till handläggare: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00. Onsdag klockan 13.00–15.00.

Ansökningsärenden: 040-34 95 22
Gransknings- och tillsynsärenden: 040-34 95 70
Barnärenden, även ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 95 24

Observera att enskilda medarbetare har direktnummer, se nedan.

Besöksadress: Storgatan 15 • Besökstider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Enheten för överförmyndarärenden, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö

Information om årsräkningar och redogörelser år 2020


Fortbildningar/arrangemang

Just nu har vi inga aktuella arrangemang.

Stöd och tips

Nedan finns länkar till olika organisationer, verktyg och hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig.

Synpunkter

Hitta till enheten för överförmyndarärenden