För dig som är ställföreträdare

Enheten för överförmyndarärenden
Denna sida är för dig som har uppdrag som ställföreträdare i Malmö.

Om du vill skicka in en anmälan om behov av en ställföreträdare kan du göra det nedan.
Kontaktuppgifter till enheten för överförmyndarärenden
E-post: overformyndare@malmo.se • Telefon: 040-34 36 08
Telefontider till handläggare: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00. Onsdag klockan 13.00–15.00.

Ansökningsärenden: 040-34 95 22
Gransknings- och tillsynsärenden: 040-34 95 70
Barnärenden, även ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 95 24
Besöksadress: Storgatan 15 • Besökstider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Enheten för överförmyndarärenden, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Tänk på att dina kontaktuppgifter behöver uppdateras, främst e-postadress och telefonnummer. Mejla dina uppdaterade kontaktuppgifter till overformyndare@malmo.se.

Information om årsräkningar och redogörelser


Fortbildningar/arrangemang

Stöd och tips

Nedan finns länkar till olika organisationer, verktyg och hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig.

Synpunkter eller klagomål

Hitta till enheten för överförmyndarärenden

sv