Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förteckning över egendom

Som förordnad ställföreträdare för barn ska du i början av ditt uppdrag skicka in en förteckning över barnets egendom och skulder. Även föräldraförmyndare kan bli skyldiga att skicka in förteckning om barnet har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet är 372 000 kronor år 2019.

Förteckningen ska skickas in i original, undertecknas och ha underlag. Läs instruktioner på blanketten noggrant.