Förteckning över egendom

Som förordnad ställföreträdare för barn ska du i början av ditt uppdrag skicka in en förteckning över barnets egendom och skulder. Även föräldraförmyndare kan bli skyldiga att skicka in förteckning om barnet har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp.

Åtta prisbasbelopp är 386 400 kronor år 2022.

Förteckningen ska skickas in i original, undertecknas och ha underlag. Läs instruktioner på blanketten noggrant.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv