Upprätta sluträkning – när ditt uppdrag upphör

När ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör (t ex genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du upprätta en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens ekonomi.

Lämna in sluträkning

Du ska lämna in sluträkningen senast en månad efter att uppdraget upphört. Om sluträkningen inkommer för sent trots påminnelse fattar överförmyndarnämnden beslut om vitesförläggande.

Sluträkningen granskas mot bakgrund av det underlag som du har lämnat in tillsammans med sluträkningen.

Vad du ska tänka på inför inlämning av en sluträkning

Värdet på huvudmannens tillgångar

Begär saldo- och värdebesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar och skulder per den dag då ditt uppdrag upphörde.

Om huvudmannen avlidit

Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet efter avslutad granskning.

Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

Läs mer

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv