Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Arvskifte

Överförmyndaren måste godkänna arvskifte. Om du är god man ska också huvudmannen själv godkänna arvskiftet, om hen förstår vad saken gäller. Du som god man eller förvaltare ska alltid godkänna för huvudmannens räkning.

För att överförmyndaren ska kunna godkänna ett arvskifte ska du lämna in följande handlingar:

  • Kopia på bouppteckning (registrerad hos Skatteverket).
  • Eventuellt testamente med bevis om att samtliga dödsbodelägare enligt lag tagit del av/godkänt testamentet. Som god man eller förvaltare får du aldrig godkänna ett testamente utan endast ta del av det.
  • Redovisning över hur medlen i dödsboet har förvaltats/använts från dödsdagen fram till dagen för arvskifte.
  • Arvskifte i original undertecknat av samtliga dödsbodelägare.

Handläggningstid vid arvskifte

Handläggningstiden vid arvskifte är en månad, under förutsättning att du skickat in komplett beslutsunderlag.