Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Överförmyndarspärrat konto

En överförmyndarspärr innebär att du som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från huvudmannens konto utan överförmyndarens skriftliga samtycke. Vid förvaltarskap gäller spär­ren även för huvudmannen själv. Du kan dock överföra pengar till kontot utan samtycke.

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Om du behöver göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste du ansöka om det skriftligen till överförmyndaren.

Ansökan ska

  • ange ändamålet med uttaget
  • innehålla en bifogad specifikation av de beräknade kostnaderna som föran­lett behovet av uttaget eller kopia av faktura som uttaget avser
  • undertecknas av huvudmannen, om hen förstår vad saken gäller.

Överför överskjutande medel till överförmyndarspärrat konto

Som god man eller förvaltare ska du se till att räkningskontot, som du har full dispositionsrätt till, inte har ett högre saldo än cirka 30 000 kronor. Överskjutande medel ska du överföra till överförmyndarspärrat konto som ger avkastning.