Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

När du behöver överförmyndarnämndens eller huvudmannens samtycke och tillstånd

Som god man (inte som förvaltare) är du skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du gör för hens räkning. När det gäller vissa åtgärder kan du behöva överförmyndarnämndens samtycke eller tillstånd – oavsett om du är god man eller förvaltare.

Du behöver inte huvudmannens samtycke

  • när det gäller rättshandlingar som faller under den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och liknande
  • om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, men då krävs ett läkarintyg som visar detta.

Om god man utför åtgärder utan huvudmannens samtycke

Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig.

Åtgärder som kräver samtycke eller tillstånd

Låneupptagning och skuldsättning för huvudmannens räkning

Huvudregeln är att du inte får sätta din huvudman i skuld, till exempel för krediter eller konsumentlån. Men om din huvudman exempelvis behöver köpa en bostad och behöver ta upp bolån kan du ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd.

Kontakta enheten för överförmyndarärenden för mer information.