Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Försäljning eller köp av fastighet eller bostadsrätt

Om du ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt för huvudmannens räkning behöver du samtycke från enheten för överförmyndarärenden och/eller överförmyndarnämnden. Är du god man behöver du även huvudmannens samtycke.

Ansök om samtycke

Meddela enheten för överförmyndarärenden i en fri skrivelse att du ansöker om samtycke för att köpa eller sälja fast egendom för huvudmannens räkning.

Vid försäljning eller köp av fastighet eller bostadsrätt för huvudmannens räkning behöver du

  • läkarintyg som visar huruvida huvudmannen förstår innebörden av försäljningen/köpet eller inte
  • en oberoende värdering utfärdad innan försäljningsprocessen inleds
  • samtycke från enheten för överförmyndarärenden och/eller överförmyndarnämnden.

Enheten för överförmyndarärenden eller överförmyndarnämnden fattar beslut

Enheten för överförmyndarärenden kan på delegation från överförmyndarnämnden fatta beslut om medgivande till försäljning eller köp om

  • det föreslagna försäljningspriset ligger inom ramen för den oberoende värderingen och
  • ingen av huvudmannens anhöriga motsätter sig försäljningen/köpet eller det priset ni kommit överens om och
  • det i övrigt inte finns några tveksamheter.

I annat fall behöver överförmyndarnämnden istället fatta beslut om försäljningen/köpet kan godkännas.

Handläggningstid

Om enheten för överförmyndarärenden kan fatta beslut är handläggningstiden en månad – under förutsättning att du skickat in komplett beslutsunderlag.

Om överförmyndarnämnden istället måste besluta om försäljningen/köpet kan godkännas är handläggningstiden två månader. Tänk därför på att inte avtala om för tidig tillträdesdag.