Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Upprätta och lämna in förteckning över egendom

Om ditt uppdrag inkluderar ansvaret att förvalta huvudmannens egendom behöver överförmyndarnämnden veta vilka tillgångar och skulder huvudmannen hade den dag du fick ditt uppdrag. Därför ska du som ställföreträdare lämna in en förteckning över huvudmannens egendom och skulder.

Att du som ställföreträdare ska lämna in en förteckning är reglerat i lag. Förteckningen är sedan utgångspunkten när du ska upprätta din första årsräkning till överförmyndarnämnden.

Lämna in förteckning över egendom

Förteckningen ska vara ifylld och inlämnad inom två månader från det datumet då tingsrätten utsåg dig som ställföreträdare (förordnandedagen). Om förteckning över egendom inte kommer in i tid trots påminnelse tas ärendet vidare till överförmyndarnämnden för vitesförläggande.

Hur du upprättar en förteckning

Förutom att skicka in blanketten ovan ska du även bifoga underlag som styrker värdet på huvudmannens inkomster/egendom och skulder.

I början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Du ska dock alltid ange de skulder du har kännedom om. Om du senare får veta om ytterligare skulder eller tillgångar ska du komplettera dessa genom att lämna in en så kallad tilläggsförteckning med hjälp av blanketten ovan.

Du ska redovisa nedanstående från och med det datum då tingsrätten utsåg dig som ställföreträdare.

Bankkonton och kontanter

Redovisa de tillgångar din huvudman har på sina bankkonton, exklusive ännu ej utbetald ränta. Eventuell ränta sätts in på kontot vid årsskiftet och blir då en inkomst.

Ange bankens namn, hela kontonumret och saldot på kontot. Styrk saldot med saldobesked från banken. Av saldobeskedet ska det framgå om kontot är överförmyndarspärrat. Kom ihåg att saldot på transaktionskontot i normalfallet inte ska överstiga 30 000 kronor, resterande pengar ska finnas på överförmyndarspärrade konton.

Värdepapper – exempelvis aktier, fonder och obligationer

 • Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde.
 • Styrk innehavet med underlag från värdepappersförvaltaren.
 • Kom ihåg att bifoga underlag där det framgår att värdepapperna är överförmyndarspärrade.

Kapitalförsäkringar

 • Redovisa kapitalförsäkringarnas marknadsvärde.
 • Styrk värdet med underlag.

Fastighet

 • Om personen äger en eller flera fastigheter ska du ange både beteckning och vilken kommun den/de finns i.
 • En fastighet kan tas upp till taxerings- eller inköpsvärde.
 • Styrk ägandet med till exempel Skatteverkets beslut om fastighetstaxering.

Bostadsrätt

 • Ange om personen äger en bostadsrätt.
 • En bostadsrätt ska redovisas med ägd andel samt föreningens namn.
 • Styrk ägandet genom utdrag från lägenhetsförteckningen, som du får via bostadsrättsföreningen.
 • Ta upp bostadsrättens värde om det är känt.

Fodringar

Bifoga en kopia på revers eller andra lånehandlingar.

Bankfack

Ange om din huvudman har ett bankfack. För att få inventera bankfacket behöver du ha huvudmannens samtycke. Kan huvudmannen inte lämna sitt samtycke vid godmanskapsärende måste en läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller.

Om du får ett samtycke ska du anteckna vad som finns i bankfacket. Du måste ha sällskap av en anställd i banken när du inventerar bankfacket. Den bankanställda ska även underteckna inventeringslistan.

Lösören

Lösören behöver ej anges om det inte är fråga om värdefulla tillgångar, så som exempelvis båt, bil, motorcykel, konst, antikviteter, möbler och samlingar. Vid behov bör en värdering göras.