Uppdaterad 4 februari 2020

4 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Att tänka på i början av och under ditt uppdrag

I början av ditt uppdrag ska du

  • så snart som möjligt pratar med personen du ansvarar för samt hens anhöriga – för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om din huvudman och hens livssituation
  • tydligt klargöra ditt uppdrag samt vad uppdraget omfattar och inte omfattar
  • höra vad din huvudman vill, tycker och tänker kring saker som berör hen själv (om hen förstår vad saken gäller).

Tänk på att du agerar under skadeståndsansvar.

Under ditt uppdrag ska du

  • bevaka huvudmannens rätt till eventuell avgiftsnedsättning och rätten till det så kallade förbehållsbeloppet. Detta gäller särskilt om huvudmannen bor på vårdboende eller motsvarande
  • tänka på att huvudmannen och hens make/maka/sambo och närmaste släktingar har rätt att ta del av handlingar som rör ditt uppdrag och som förvaras hos överförmyndaren
  • tänka på att aldrig blanda dina egna medel eller några andra medel som du förvaltar med huvudmannens medel – huvudmannens medel ska alltid stå på konton i huvudmannens eget namn.