$left
$middle

Hjälp till föräldrar med psykisk ohälsa

En del familjer drabbas av att en vuxen person inom familjen har psykiska problem. Finns det barn i familjen så kan den vuxnas psykiska ohälsa påverka även dem. Men det finns hjälp att få.

Kontakt i nödsituation

Du kan alltid kontakta socialtjänsten eller Social jour om du befinner dig i en nödsituation av social karaktär.

På vilket sätt en förälders psykiska svårigheter påverkar barnet i en familj är svårt att exakt svara på. Olika saker har betydelse, som exempelvis

  • hur förälderns psykiska ohälsa yttrar sig
  • hur gammalt barnet är
  • om det finns andra vuxna som ansvarar för barnet.

Många barn känner stort ansvar för sin familj och kan ha nytta av eget stöd.

Så söker du hjälp

När du tror att du som förälder och ditt barn behöver hjälp kan du

  • prata med din kontakt inom psykiatrin om den oro och de svårigheter du upplever med barnet
  • prata med din BVC-sköterska, barnets skolsköterska eller skol- kurator som kan lyssna och hjälpa dig vidare
  • kontakta socialtjänsten i ditt stadsområde. Där får du hjälp att ansöka om olika typer av stöd.

Kontakta Barnpsykiatriska kliniken 

Ring till Barnpsykiatriska kliniken för att få råd eller för att boka tid för besök.

Telefon: 040-33 16 70

Gravid med psykisk ohälsa

Många kvinnor med psykiska svårigheter är oroliga över sin graviditet. I dag vet man att det har betydelse både för den gravida kvinnan och för hennes väntade barn att få hjälp redan under graviditeten.

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig?

Ring Föräldratelefonen och rådgör kring graviditet, föräldraskap och barn. Du kan vara anonym.

Telefon: 040-34 94 24
Telefontid: måndagar klockan 10.00–12.00

Avlastning för småbarnsfamiljer

Om din egen psykiska ohälsa innebär att du har svårt att vara tillgänglig för ditt barn i den utsträckning som behövs kan du kontakta Familjestödsverksamheten. De ger den omvårdnad som föräldrarna av en eller annan anledning inte kan ge för tillfället.

Familjebehandling för gravida och nyblivna föräldrar

Du som är gravid eller spädbarnsförälder med psykisk ohälsa och stora svårigheter som påverkar föräldraförmågan kan beviljas hembaserad behandling under ditt barns första levnadsår.

Behandlingen erbjuds utifrån en biståndsbedömning i socialtjänsten. Kontakta socialtjänsten i ditt område.

Två gånger i veckan kommer en familjebehandlare hem till dig. En gång i veckan deltar du i familjegrupp. Behandlingen fokuserar på samspel mellan barn och förälder med anknytningsperspektiv och syftet är att förbättra barnets start i livet.

Förbättra nätverk och förbereda inför förskolan

Behandlingen pågår minst till dess att barnet är inskolat i förskolan. Under behandlingen sker samverkan med andra vårdgivare kring familjen. Malmö spädbarnsteam förbereder även för att barnet ska få en bra förskoleplats och ser över möjligheterna att förbättra familjens nätverk, både det privata och professionella.

Kontakta Malmö spädbarnsteam

Telefon: 040-34 94 24

Annelie Lindberg
Teamledare
E-post: Annelie.Lindberg@malmo.se
Telefon: 040-34 94 24

Johanna Månsdotter
Sektionschef
E-post: johanna.mansdotter@malmo.se
Telefon: 0766 32 81 76

Läs mer

sv