Personligt ombud för dig med psykisk ohälsa

Personligt ombud riktar sig till personer över 18 år som lever med psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera.

Personligt ombud är ingen akutverksamhet

Om du är i akut behov av hjälp ska du vända dig till Social Jour (dygnet runt) eller Psykiatriska akutmottagningen i Malmö (dygnet runt).

Ansök om att få personligt ombud

Du kan antingen ringa eller mejla för att ansöka om att få personligt ombud.

Kontaktuppgifter om du vill ansöka om stöd

Telefon: 0709-72 85 27
E-post: personligt.ombud.fsf@malmo.se

Besöksadress: Gråbrödersgatan 9b, Malmö (hörnet Gråbrödersgatan och Hyregatan).

Om du ingår i målgruppen och tar kontakt med oss får du träffa två ombud för ett samtal. Där får du beskriva din situation och vad du behöver stöd med. Om vi har lång kö och många vill ha stöd av ett ombud kommer vi att prioritera de personer som vi bedömer har störst behov.

Om du har varit i kontakt med oss och har fått beskedet att du kommer att få ett personligt ombud kontaktar vi dig så snart vi kan.

Vem kan få hjälp?

Du som är över 18 år, är folkbokförd i Malmö och har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa. Personligt ombud finns till för dig som har komplexa behov av vård, stöd och service för att klara vardagen. Du har behöver eller är i kontakt med socialtjänst, primärvård, psykiatri och/eller andra myndigheter.

Det behövs inget beslut eller någon remiss för att komma i kontakt med personligt ombud. Att få ett personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet, en bedömning av behovet görs i varje enskilt fall.

Vilken hjälp kan jag få?

Personligt ombud verkar tillsammans med dig för att du ska få tillgång vård, stöd och service utifrån dina egna önskemål samt behov och lagliga rättigheter. Om du behöver mer hjälp eller inte är nöjd med hur hjälpen fungerar kan ett personligt ombud stötta dig i att förändra detta.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att uppnå dina mål. Det kan exempelvis handla om att

  • uppleva högre självständighet och livskvalitet
  • känna möjlighet att vara delaktig i samhället
  • få ett fungerande nätverk omkring dig och att olika aktörer samverkar. 

Ditt personliga ombud

  • samarbetar tillsammans med dig i sitt uppdrag
  • ger frivilligt stöd som inte kostar någonting
  • har tystnadsplikt
  • har ingen journalföring/dokumentationsplikt utan för endast vissa uppgifter för verksamhetens statistik
  • träffar dig på dina villkor i den miljö där du känner dig bekväm.

Frågor, synpunkter och klagomål

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör personligt ombud kan du vända dig till sektionschef, Magdalena Nilsson (se kontaktruta nedan). 

Du kan också fylla i formuläret Lämna synpunkter på vård och omsorg
(välj funktionsstödsförvaltningen på fråga 1).

Observera att du inte kan ansöka om stöd via formuläret eller genom Magdalena Nilsson.

Läs mer