$left
$middle

Personligt ombud för dig med psykisk ohälsa

Personligt ombud vänder sig till dig som har stora svårigheter att klara din vardag på grund av långvarig psykisk ohälsa.

För att vara aktuell för stöd ska du

 • ha fyllt 18 år
 • vara folkbokförd i Malmö
 • ha en långvarig psykisk ohälsa som medför stora begränsningar i din vardag.

Personligt ombud är frivilligt, kostnadsfritt och fristående från myndigheter. Ombuden har tystnadsplikt och för ingen journal.

Personligt ombud är en HBTQ-certifierad verksamhet. Vårt mål är att alla individer som kommer i kontakt med oss ska känna sig väl bemötta och få stöd utifrån sina egna behov.

Personligt ombud är ingen akutverksamhet

Om du är i akut behov av hjälp ska du vända dig till Social jour (dygnet runt) eller Psykiatriska akutmottagningen i Malmö (dygnet runt).

Kontakta oss

Om du önskar stöd från personligt ombud eller vill veta mer är du välkommen att ringa eller mejla oss. Du kan göra det själv eller be någon annan. Det behövs inget beslut eller någon remiss för att kontakta oss.
Du kan även få en broschyr om personligt ombud skickad till dig.

Telefon: 0709-72 85 27.
Lämna ett meddelande på telefonsvararen, så återkommer vi.

E-post: personligt.ombud.fsf@malmo.se

Besöksadress: Gråbrödersgatan 9b, Malmö (hörnet Gråbrödersgatan och Hyregatan). Gråbrödersgatan 9b, Malmö

Vilken hjälp kan jag få?

Personligt ombud

 • arbetar tillsammans med dig för att du ska få tillgång till vård, stöd och service – utifrån dina behov och rättigheter.
 • kan hjälpa dig att utforska vad du vill förändra och hur du kan påverka din livssituation.
 • kan stötta dig i att bryta social isolering och öka din möjlighet att vara delaktig i samhället.
 • kan stötta dig i din kontakt med vård, myndigheter och andra berörda parter.

Personligt ombud beslutar eller ansvarar inte för din vård eller service och utför heller inte arbete som utförs av god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller vårdpersonal.

Träffa ombud för samtal

Om du tar kontakt med oss får du träffa två ombud för ett samtal. De träffar dig i en miljö där du känner dig trygg. De kan också möta dig via ett digitalt onlinemöte.

Under mötet får du beskriva din situation och vad du behöver stöd med. Efteråt gör personligt ombud en bedömning om de har möjlighet att hjälpa dig eller inte och lämnar besked till dig.

Frågor, synpunkter och klagomål

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör personligt ombud kan du vända dig till sektionschef, Magdalena Nilsson (se kontaktruta nedan). 

Du kan också fylla i formuläret Lämna synpunkter på vård och omsorg
(välj funktionsstödsförvaltningen på fråga 1).

Observera att du inte kan söka stöd via formuläret eller genom Magdalena Nilsson.

Mer information

Kontakta oss

 • Magdalena Nilsson

 • Funktionsstödsförvaltningen

  • E-post:  fsf@malmo.se
  • Telefon:  040–34 93 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
  • Postadress: 
   Funktionsstödsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv