$left
$middle

Personligt ombud för dig med psykisk ohälsa

Personligt ombud vänder sig till dig som har stora svårigheter att klara din vardag på grund av psykisk ohälsa.

För att vara aktuell för stöd ska du

  • ha fyllt 18 år
  • vara folkbokförd i Malmö
  • ha psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och är, eller troligen kommer att vara, långvarig.

Personligt ombud är frivilligt, kostnadsfritt och fristående från myndigheter. Ombuden har tystnadsplikt och för ingen journal.

Personligt ombud är en HBTQ-certifierad verksamhet. Vårt mål är att alla individer som kommer i kontakt med oss ska känna sig väl bemötta och få stöd utifrån sina egna behov.

Personligt ombud är ingen akutverksamhet

Om du är i akut behov av hjälp ska du vända dig till Social Jour (dygnet runt) eller Psykiatriska akutmottagningen i Malmö (dygnet runt).

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om personligt ombud är du välkommen att kontakta oss. Du kan göra det själv eller be någon annan. Det behövs inget beslut eller någon remiss för att kontakta oss.

Telefon: 0709-72 85 27
E-post: personligt.ombud.fsf@malmo.se

Besöksadress: Gråbrödersgatan 9b, Malmö (hörnet Gråbrödersgatan och Hyregatan).

Vilken hjälp kan jag få?

Personligt ombud

  • arbetar tillsammans med dig för att du ska få tillgång till vård, stöd och service – utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter
  • kan hjälpa dig att uppleva högre självständighet och livskvalitet och att du känner att du har möjlighet att vara delaktig i samhället
  • kan stötta dig i att få ett fungerande nätverk omkring dig och att olika aktörer samverkar

Personligt ombud beslutar eller ansvarar inte för din vård eller service och utför heller inte arbete som utförs av god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller vårdpersonal.

Träffa ombud för samtal

Om du tar kontakt med oss får du träffa två ombud för ett samtal. De träffar dig på dina villkor i den miljö där du känner dig bekväm. De kan också möta dig via till exempel teams eller Skype om du vill det.

Under mötet får du beskriva din situation och vad du behöver stöd med. Tillsammans diskuterar ni om personligt ombud är rätt stöd för dig. Efter mötet gör personligt ombud en egen bedömning. Så snart de har kommit fram till att du ingår i målgruppen och om de har möjlighet att hjälpa dig eller inte kontaktar de dig.

Frågor, synpunkter och klagomål

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör personligt ombud kan du vända dig till sektionschef, Magdalena Nilsson (se kontaktruta nedan). 

Du kan också fylla i formuläret Lämna synpunkter på vård och omsorg
(välj funktionsstödsförvaltningen på fråga 1).

Observera att du inte kan ansöka om stöd via formuläret eller genom Magdalena Nilsson.

Mer information

sv