$left
$middle

Stöd i arbete eller med studier för dig med psykisk ohälsa

Du som har psykisk ohälsa kan få stöd av arbetsspecialister på vägen in i arbetslivet eller inför studier. Du kan också få stöd och handledning medan du arbetar eller studerar.

Vem kan få stödet?

Stödet är för dig som bor i Malmö, har psykisk ohälsa och har en kontakt inom

  • Malmö stads integrerade FACT-team.
  • Region Skånes läkemedelsmottagning på Beroendecentrum i Malmö.
  • Region Skåne, Drottninggatans psykosmottagning i Malmö.
  • Region Skånes mottagning för nyinsjuknande inom psykos (NIP) i Malmö.

Kontakta oss

Telefon: 0701-40 98 31, vardagar klockan 08:00-16:00.

E-post: ips.fsf@malmo.se

Tänk på att inte mejla känsliga uppgifter som diagnoser. Skicka namn och kontaktuppgifter, så hör vi av oss till dig.

Om du får hjälp från kommunen med din ekonomi

Stödet är även för dig med ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) med psykisk ohälsa eller behandling för ditt missbruk. Kontakta din socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd för att få mer information.

Så fungerar stödet

De som ger stöd är arbetsspecialister. De arbetar enligt IPS-metoden, Individual Placement and Support. Syftet är att:

  • Hjälpa dig att få ett lönearbete eller studier. Du ska få det stöd som krävs för att du ska lyckas som arbetstagare eller student. Ett par exempel är att hjälpa till med att skriva ansökningar eller förbereda för intervjuer.
  • Stödet pågår efter ditt behov och är inte tidsbegränsat.
  • Du kan få stöd oavsett din tidigare arbetslivserfarenhet, psykiatrisk diagnos, symtom eller missbruk.
  • Din arbetsförmåga bedöms inte på förhand. Du behöver heller inte arbetsträna i förväg.

Så fungerar processen enligt IPS-metoden

Arbetsspecialisten startar från dina kunskaper, styrkor och intressen. Det är dina önskemål som styr processen och det är du som fattar besluten. Du ska också vilja vara aktiv i din väg mot arbete eller studier. Du får också tidigt stöd i att få kunskap om hur din ekonomi påverkas av ett arbete eller studier.

Arbetsspecialisten stöttar dig i kontakten med arbetsgivare eller skola, myndigheter och andra berörda parter. Tillsammans med arbetsspecialisten besöker du möjliga arbetsgivare, arbetsplatser eller skolor. Detta börjar tidigt i din process. Det är viktigt att matchningen blir rätt.

När du blivit erbjuden arbete eller skolplats kan arbetsspecialisten stötta dig vid introduktionen på den nya arbetsplatseneller skolan. Du kan också få stöd i utförandet av dina uppgifter på plats. Tillsammans hittar vi rutiner och en struktur som fungerar för dig.

Arbetsspecialisten ger vid behov information och stöd till arbetsgivaren eller skolpersonalen. Både du och din kontakt på arbetsplatsen eller i skolan får också individuellt uppföljningsstöd.

Arbetsspecialisten hjälper även till att avsluta arbetet eller studierna när det behövs. Du får sedan hjälp med att leta efter nytt arbete eller nya studier.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv