$left
$middle

Stöd i arbete eller med studier för dig med psykisk ohälsa

Du som har psykisk ohälsa kan få stöd av arbetsspecialister på vägen in i arbetslivet eller inför studier. Du kan också få stöd och handledning medan du arbetar eller studerar.

Vem kan få stödet?

Stödet är för dig som har en kontakt inom Region Skånes läkemedelsmottagning på Beroendecentrum eller inom Malmö stads psykosmottagning, integrerade FACT-team.

Kontakta arbetsspecialisterna

Hör av dig till arbetsspecialisterna så ger vi dig mer information.

E-post: ips.fsf@malmo.se

På mejlen når du alla arbetsspecialister.
Tänk på att inte mejla känsliga uppgifter som diagnoser. Skicka namn och kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.

Du kan även ringa oss. Telefontid: vardagar klockan 08.00–16.00.

Arbetsspecialist läkemedelsmottagning Beroendecentrum
i Region Skåne
Telefon: 0701-40 98 31

Arbetsspecialister psykosmottagningen, integrerade FACT-team i funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad
Telefon: 0766-10 82 16 eller 0709-21 06 21

Så fungerar stödet

Under hela processen har du stöd av en arbetsspecialist som utgår från dina kunskaper, styrkor och intressen. Det är dina önskemål som styr processen och det är du som fattar besluten.

Arbetsspecialisten stöttar dig i kontakten med arbetsgivare eller skola, myndigheter och andra berörda parter. Du rör dig ute i samhället tillsammans med arbetsspecialisten och besöker möjliga arbetsgivare, arbetsplatser eller skolor. Det är viktigt att matchningen blir rätt.

När du blivit erbjuden arbete eller skolplats kan arbetsspecialisten stötta dig vid introduktionen på den nya arbetsplatsen/skolan och i utförandet av dina uppgifter. Arbetsspecialisten ger vid behov information och stöd till arbetsgivaren eller skolpersonalen. Både du och din kontakt på arbetsplatsen eller i skolan får också individuellt uppföljningsstöd utan tidsbegränsning.

Arbetsspecialisten hjälper även till att avsluta arbetet eller studierna när det behövs och sedan leta efter nytt arbete eller nya studier tillsammans med dig.

Stöd enligt IPS-metoden

Arbetsspecialisterna arbetar enligt IPS-metoden, Individual Placement and Support. Grundtanken är att hjälpa dig att få ett lönearbete och att ge det stöd som krävs för att du ska lyckas som arbetstagare eller student. Till skillnad från andra metoder för arbetsrehabilitering bedöms inte din arbetsförmågan först och du behöver inte arbetsträna i förväg.

Arbetsspecialisten arbetar enligt följande principer:

  • Målet är att du ska få arbete eller studier.
  • Du har viljan och är beredd att vara aktiv i din väg mot arbete eller studier.
  • Dina önskemål, intressen och val är viktiga.
  • Arbetssökandet börjar tidigt.
  • I ett tidigt skede tar vi reda på hur din ekonomi påverkas av ett arbete eller studier.
sv