$left
$middle

Stöd och behandling i hemmet för dig med psykisk ohälsa

ACT-teamet kan vara till hjälp för dig som har en långvarig psykossjukdom eller svår bipolär sjukdom och som även har svårigheter med till exempel missbruk, hemlöshet eller funktionsnedsättning.

Vill du ha hjälp från ACT-teamet?

Kontakta teamet på telefon 040-33 52 59.
Telefontid: måndag till fredag klockan 8.00-16.30.

ACT-teamets verksamhet

Verksamheten består av ett team av skötare, brukarspecialister, arbetsterapeuter, socialsekreterare, psykiater och sjuksköterskor. Teamet arbetar utifrån ACT-metoden.

ACT-teamet arbetar långsiktigt och erbjuder både sociala stödinsatser och psykiatrisk behandling. Den täta kontakten sker i vardagen, exempelvis i hemmet. Tanken är att deltagaren ska få insatser som är anpassade efter hens egna önskemål och behov.

Personalen i ACT-teamet erbjuder bland annat

  • medicinsk och psykosocialbehandling
  • stöd och träning i boende och aktiviteter
  • hälsovårdskontroller i hemmet.
sv