Abdulfatah och Judit sitter vid ett bord, pratar och ler.

Abdulfatah och Judit sitter vid ett bord, pratar och ler.

Personligt ombud lotsar till rättigheter

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. När vardagen blir svår att klara av kan Malmö stads personliga ombud kliva in.

Vi har gjort resan tillsammans. När jag kom hade du gett upp allt, men under en lång tid övertygade jag dig om att vi ska lyckas.

De personliga ombuden vägleder sina klienter till rättigheter, stöttar med bland annat myndighetskontakter och stannar tills vardagen fungerar.

– Vi träffar personer från olika samhällsklasser, från unga till äldre och från olika yrkeskategorier. Det är ofta en utlösande faktor som förändrat hela livet, det kan vara sjukdom eller en skilsmässa, säger Judit Sapi Istvanné.

Målgruppen är Malmöbor över 18 år som har stora svårigheter att klara av vardagen, till följd av psykisk ohälsa. Judit Sapi Istvanné och de andra personliga ombuden går in och stöttar där det behövs – det kan vara i kontakten med andra myndigheter, skuldsanering eller att söka bostad. De fungerar som en ”hjälp till hjälpen”, och lotsar klienterna till rätt samhällsfunktion som kan stödja dem.

– Vi står alltid på klientens sida. Det innebär att det är deras önskemål som styr och att vi hjälper dem utifrån det, säger kollegan Abdulfatah Abdi.

Broschyrer från olika organisationer.

De personliga ombuden fungerar som en ”hjälp till hjälpen” och har kontakt med många organisationer och myndigheter.

”Vi tror på människors berättelser”

För att få stöd av personligt ombud krävs ingen diagnos eller sjukdomsinsikt utan det avgörande är hur ohälsan påverkar livet för klienten.

– Vi tror på människors berättelser, säger Judit Sapi Istvanné.

Ledord i arbetet är relationsskapande, återhämtning och egenmakt.

– Att hjälpa människor till egenmakt förutsätter en relation. Klienten berättar vad hen önskar förändra i sitt liv för att det ska fungera och tillsammans skapar vi en allians för att få det att hända, säger Magdalena Nilsson som är sektionschef för de personliga ombuden.

De har kontakt med många olika organisationer som arbetar med utsatta människor, till exempel Röda korset, Svenska kyrkan och MKB, för att sprida information om möjligheten till personligt ombud. De arbetar också uppsökande genom att informera om verksamheten och kan själva ta kontakt med människor de möter som de tror kan behöva deras stöd.

Upptäcker systemfel

Förutom den direkta hjälpen till personer med psykisk ohälsa har de personliga ombuden också i uppdrag att upptäcka systemfel, det vill säga brister i välfärden som gör att klienternas behov inte blir tillgodosedda. Det handlar om allt från brister i bemötandet från tjänstepersoner på olika myndigheter till läkarbrist och hög personalomsättning inom psykiatrin.

– Det senaste allvarliga systemfelet på central nivå som vi rapporterade var bristen på gode män och förvaltare. Det behövs en översyn av regelverket kring ersättning till gode män för att de ska bli fler, säger Magdalena Nilsson.

– Att klienter söker oss är ett jättestort systemfel i sig, vi borde inte finnas. Vårt mål är att bli arbetslösa.

Systemfelen lyfts till en styrgrupp med representanter från Malmö stad, allmänpsykiatrins öppenvård och slutenvård, primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och brukarorganisationer. Gruppens uppdrag är att förbättra villkoren för personer med psykisk ohälsa genom att bland annat behandla de systemfelsfrågor som de personliga ombuden tar upp.

”Jag står på mina egna ben nu”

Alex* är en av de Malmöbor som har ett personligt ombud. Hans ohälsa började i samband med familjeproblem och en sjukskrivning efter en arbetsskada för fyra år sedan.

– Jag blev allt sämre och ekonomin blev typ noll. Jag tänkte mycket på min familj, barnen och ekonomin. Till slut började jag se saker som inte fanns.

Han blev intagen på slutenvården i några veckor och hade sedan kontakt med psykosmottagningen och vårdcentralen. Eftersom han hade svårt att få vardagen att fungera fick han Abdulfatah Abdi som personligt ombud.

– Jag klarade inte av alla papper och myndighetskontakter. Jag var under noll och hade mycket skulder. Jag kastade brev, tänkte att det tar jag sedan. Sedan träffade jag Abdulfatah och fick mycket hjälp. Han började sortera och ringde hit och dit, tills vi blev klara med allt.

– Vi har gjort resan tillsammans. När jag kom hade du gett upp allt, men under en lång tid övertygade jag dig om att vi ska lyckas, säger Abdulfatah Abdi.

Nu har Alex börjat arbeta igen. Även om han har svackor har många bitar fallit på plats.

– Jag står på mina egna ben nu efter att ha haft många problem. Jag vill fortsätta att kämpa och göra mitt liv bättre.

* Alex är ett fingerat namn, eftersom personen i intervjun vill vara anonym.

Leende kvinna håller en dörr öppen

Judit i ingången till de personliga ombudens lokaler på Gråbrödersgatan 9B.

Foton: Sanna Dolck Wall.

sv
sv