Rådgivning och behandling för dig som söker hjälp för missbruk

Om du eller någon av dina anhöriga har problem med missbruk finns det hjälp att få, oavsett vilken typ av missbruk det gäller.

Test, råd och självhjälpsprogram

Funderar du över din eller någon annans alkoholvanor eller droganvändning? Nedan hittar du bland annat test, råd och självhjälpsprogram.

Öppenvårdshuset Gustav

Öppenvårdshuset Gustav tar emot personer över 18 år som har problem med droger, tabletter, alkohol eller överdrivet spelande om pengar. Du som är anhörig till någon med missbruk och bosatt i Malmö är också välkommen att ta kontakt.

Öppenvårdshuset Gustav

Uppsökande verksamhet för vuxna med missbruk

Om du är över 18 år, vistas i Malmö, har problem med alkohol, läkemedel eller narkotika samt om du är eller riskerar att bli hemlös kan du få hjälp från Uppsökarverksamheten för vuxna (UVV). Du kan också ta kontakt med UVV om du är orolig för någon annan med dessa problem.

UVV vistas till stor del ute i offentliga miljöer som parker, gator och torg. Givetvis är det möjligt att ta kontakt via telefon eller e-post och vid behov bestämma träff med UVV på andra platser.

I kontakten med UVV kan du

  • få information i boende- och missbruksfrågor och även övrig samhällsinformation vid behov
  • prata om problemet och diskutera eventuella vägar till förändring
  • bolla idéer i riktning mot en fungerande situation
  • få stöd i kontakter med myndigheter och andra verksamheter.

Kontakta UVV

E-post: uppsokareforvuxna@malmo.se
Telefon: 0200-81 12 12
Telefontider: 08.00–16.30

Behandlingshem för dig med missbruk

Tillsammans med dig gör socialtjänsten en bedömning om behandlingshem kan vara en bra insats för dig. Nedan kan du läsa om de behandlingshem Malmö stad bedriver, och socialtjänsten kan vid behov bevilja bistånd till andra behandlingshem.

Kontakta socialtjänsten i ditt stadsområde.

Behandlingshem som drivs av Malmö stad