$left
$middle

Stöd till gravida med beroende

Du som är gravid och har problem med någon form av beroende kan få hjälp av Malmö spädbarnsteam. Vi kan hjälpa dig till en drogfri graviditet och spädbarnstid.

Stödet riktar sig till dig som är gravid och har barn som är upp till två år. Vi kan hjälpa dig känna dig tryggare i din föräldraroll så ditt barn får en så trygg och stressfri start i livet som möjligt.

Vi erbjuder rådgivning, samtalsstöd och vägledning för att du och din eventuella partner bättre ska förstå era bekymmer och beskriva era behov. Under våra samtal tar vi exempelvis upp anknytningen, emotionella band till det väntade barnet och relationserfarenheter.

Malmö spädbarnsteam samarbetar nära med specialistbarnmorska, socialarbetare, BVC och Beroendecentrum.

Vid behov kan stödet övergå i familjebehandling i hemmet under barnets första år. Under behandlingen kommer vi hem till dig två gånger i veckan, samt finns med dig under tiden då barnet ska börja förskolan.

Kontakta oss

Pia Davidsson

Telefon:
040-345472
Mobiltelefon:
0734-249178
sv