$left
$middle

Missbruksbehandling i öppenvård

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år med missbruksproblematik, som har behov av struktur i vardagen och som har förutsättningar att klara behandling i öppenvård. Behandlingen kallas Strukturerad öppenvård Malmö eller SÖM.

För att delta i behandlingen krävs det att du har

  • ett stabilt boende i Malmö
  • ett biståndsbeslut från socialtjänsten

Behandlingen pågår i 3 månader och sker på dagtid under vardagar.

Har du frågor om behandlingen?

Kontakta oss på telefon: 0768-55 28 12

sv