$left
$middle

Spelberoende

Har du förlorat kontrollen över ditt spelande? Öppenvårdshuset Gustav erbjuder både rådgivning och behandling för personer med spelproblem som bor i Malmö.

Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år som har problem med överdrivet spelande om pengar och som bestämt dig för att förändra din situation.

Om du har ett pågående alkohol- och/eller drogmissbruk kan vi inte ta emot dig i gruppbehandlingen. Men vi kan erbjuda dig samtalskontakt i en annan del av verksamheten.

Hjälp med datorspelande

Behöver du hjälp med datorspelsberoende kan du ta kontakt med Spelberoendes förening i Malmö. Föreningen erbjuder gruppmöten med hjälp till självhjälp och enskilda samtal för både datorspelsberoende och pengaspelsberoende personer samt deras anhöriga. Åldersgränsen är 18 år.

Telefon: 040-21 10 81
E-post: malmo@spelberoende.se

Barn som spelar för mycket

Till och från kontaktas vi av oroliga föräldrar som anser att deras barn tillbringar alltför stor tid vid datorn. Familjeteamet på Plattform Malmö är en samtalsmottagning för unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar. Till Familjeteamet kan du komma enskilt på samtal eller tillsammans med hela familjen. Det förs inga journaler och det sker ingen registrering. Det kostar inget att kontakta Familjeteamet.

Individuell behandling eller gruppbehandling

I behandlingen på Öppenvårdshuset Gustav utgår vi från att det är fullt möjligt att bli av med sina spelproblem. Vi erbjuder både individuella behandlingar och gruppbehandlingar. Vilken behandling som du erbjuds bestäms under ett bedömningssamtal där vi pratar igenom dina behov och önskemål.

Du som blir erbjuden individuell behandling kommer att tillsammans med oss planera och anpassa behandlingen utefter dina behov.

Gruppbehandlingen omfattar 11 tillfällen samt en boosterträff. Antal kursdeltagare är cirka 5-10 personer, såväl män som kvinnor.

Behandlingen är kostnadsfri för dig som är Malmöbo.

Stöd till anhöriga

Du kan kontakta oss på spelberoendeteamet i Malmö för rådgivning och stöd. Du kan också ringa 020-81 91 00, Folkhälsoinstitutets nationella stödlinje för spelare och anhöriga.

Lär dig mer om spelberoende

Läs mer

sv