$left
$middle

Testa om du är spelberoende

Svara på frågorna och se om du ligger i riskzonen för spelberoende.

Fråga 1
Jag känner mig rastlös eller irriterad när jag försöker begränsa eller sluta spela.
Fråga 1Fråga 2
Jag ljuger för mina anhöriga och även för andra för att dölja omfattningen av mitt spelande.
Fråga 2Fråga 3
Jag tänker ständigt på spel.
Fråga 3Fråga 4
Jag spelar för att slippa tänka på problem eller när jag känner mig nere.
Fråga 4Fråga 5
När jag har spelat bort mina pengar så återvänder jag en annan dag för att vinna tillbaka det jag har förlorat.
Fråga 5Fråga 6
Jag behöver spela för allt högre belopp för att uppnå effekten av spänning.
Fråga 6Fråga 7
Jag har riskerat eller förlorat någon viktig person i mitt liv, arbete, studier eller karriärmöjlighet på grund av mitt spelande.
Fråga 7Fråga 8
Jag har begått brott exempelvis bedrägeri, stöld eller förskingring för att finansiera spelandet.
Fråga 8Fråga 9
Jag förväntar mig att andra ska ordna fram pengar för att lösa en spelrelaterad ekonomisk krissituation.
Fråga 9sv