$left
$middle

Hjälp om du riskerar att bli vräkt från din bostad

Vräkningsförebyggande teamet arbetar med att stötta personer och familjer som riskerar att bli vräkta att behålla sin bostad. Stödet formas utifrån den enskilde personens eller familjens behov, egna möjligheter och förutsättningar att själva lösa situationen.

Om du riskerar att förlora din bostad måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen du bor hos kontakta socialtjänsten enligt lag.

Socialtjänsten vill hjälpa dig att behålla din bostad. Därför får du ett brev med information om vräkningsförebyggande teamet. De samarbetar med hyresvärdar, andra verksamheter inom Malmö stad, Kronofogden och andra berörda aktörer för att förebygga och motverka vräkningar.

Kontaktinformation

Du kan ringa eller mejla vräkningsförebyggande teamet om du vill ha information om deras arbete eller allmän vägledning.

E-post: vrakningsforebyggarteamet.asf@malmo.se
Telefon: 040-34 60 50
Telefontider: Måndag–torsdag 13.00-14.00 och fredag 11.00-12.00.

Du kan också ringa Malmö stad på 040-34 10 00 för att komma i kontakt med vräkningsförebyggare.

Om du redan har kontakt med teamet

Du som redan har kontakt med det vräkningsförebyggande teamet ska vända dig till den person som arbetar med ditt ärende på hens telefon eller e-postadress.

Hur kontakten går till

När du fått brevet om vräkningsförebyggande teamet från socialtjänsten kan du välja att själv kontakta teamet. Du kan också ta kontakt med teamet redan innan du fått brevet från socialtjänsten för att prata om vad du kan göra om du fått en varning/rättelseanmodan, påminnelser om hyra eller information om uppsägning från din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Om du har barn kommer vräkningsförebyggande teamet kontakta dig så ni kan boka in ett möte. Det är viktigt att tillsammans kunna hitta lösningar för att undvika att ni som barnfamilj ska förlora er lägenhet.

Vräkningsförebyggande teamet kan också komma att kontakta dig om de bedömer att det kan finnas behov av deras stöd utifrån den information de fått.

Kontakten med vräkningsförebyggarna är frivillig och teamet har också sekretess, men du kan lämna samtycke till kontakt med hyresvärd, fastighetsägare, andra verksamheter eller dina anhöriga.

Läs mer

Kontakta oss

sv