$left
$middle

Rehabilitering

Rehabilitering är till för dig som efter en sjukdom eller skada behöver hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttningsträning eller träning att klara den personliga hygienen och vardagen.

Inom rehabiliteringen arbetar legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster med att förebygga, förbättra och kompensera för nedsatta funktions- och eller aktivitetsförmågor i hemmet, genom bedömning och träning.

Exempel på träning är

  • balans
  • gång
  • rörlighet
  • styrka
  • förflyttningsteknik.

Syfte att du ska kunna fortsätta leva ett självständigt liv. Träning sker även i olika aktiviteter. Bedömning och träning medför en inkomstbaserad avgift.

Samarbeten

För dig som är äldre

Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna samarbetar även i team med undersköterskor i hemtjänsten samt sjuksköterskor med dig i centrum.

För dig som har funktionsnedsättning

Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna samarbetar i team med personal på LSS-boenden för dig som har funktionsnedsättning med insats inom LSS och är över 20 år. Har du eget boende gör vi hembesök hos dig.

Rehabgruppen Fenix

För dig som har en förvärvad hjärnskada eller hjärnskada orsakad av sjukdom som inte successivt försämras, finns dagrehabilitering genom Rehabgruppen ­Fenix.

Bostadsanpassning

Om din bostadsmiljö behöver anpassas ansöker du om en bostadsanpassning.

Korttidsboende

Om du på grund av sjukdom eller skada efter sjukhusvistelse behöver fortsatt träning som inte kan tillgodoses i hemmet kan biståndshandläggaren bevilja en tids rehabilitering på korttidsboende.

Kontakta oss

sv