Dagrehabilitering för vuxna som drabbats av hjärnskada

Rehabgruppen Fenix erbjuder intensiv träning till dig med förvärvad hjärnskada eller hjärnskada orsakad av sjukdom, som inte successivt försämras.

Rehabgruppen Fenix är en dagrehabilitering som drivs av Malmö stad. Teamet består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, socionomer och undersköterskor.

Rehabgruppen Fenix arbetar utifrån individanpassade mål för att förbättra funktion, men framförallt förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhället.

Kriterier för patienter till Rehabgruppen Fenix

  • Patienten ska ha ett större behov av rehabilitering än vad som kan tillgodoses av exempelvis primärvården.
  • Patienten ska ha diagnos stroke alternativt förvärvad eller av sjukdom orsakad hjärnskada som inte är av progredierande art.
  • Patienten ska vara bosatt i Malmö.
  • Patienten ska ej ha något pågående missbruk.
  • Patienten bor i ordinärt boende, med eller utan hemrehabilitering eller annan vårdgivare.
  • Patienten ska på egen hand/tillsammans med en ledsagare kunna ta ansvar för transport till/från verksamheten.
  • Patienten ska ha motivation för rehabilitering. I förekommande fall kan patienter inledningsvis ha nedsatt motivation och kan då få hjälp med att finna motivationen till en förbättring genom träning.

Du behöver remiss från din läkare

Remiss inkommer från patientansvarig läkare till Rehabgruppen Fenix. Den patientansvarige läkaren behåller det medicinska ansvaret.

Patientens rehabiliteringspotential avseende fysisk och kognitiv förmåga samt aktivitets- och delaktighetsförmåga bedöms av teamet.

Beslut om inskrivning och omfattning av rehabiliteringsperiod fattas av teamet.

Att träna hos Rehabgruppen Fenix

Träningen sker främst i Rehabgruppen Fenix lokaler, men även i vardaglig miljö. Ambitionen är att erbjuda dig verktyg för att själv kunna påverka livet och din hälsa. Som en del i detta hjälper vi till att hitta eller återuppta en passande fysisk och/eller social aktivitet utanför Rehabgruppen Fenix. Vi erbjuder även information och samtal om risk- och friskfaktorer. Dina närstående välkomnas att delta i alla delar av rehabiliteringsprocessen.

Kontakta Rehabgruppen Fenix

Telefon: 040-34 09 06
Besöksadress: Möllevångsgatan 42