$left
$middle

Dagrehabilitering för vuxna som drabbats av hjärnskada

Rehabgruppen Fenix erbjuder intensiv träning till dig med förvärvad hjärnskada eller hjärnskada orsakad av sjukdom, som inte successivt försämras.

Rehabgruppen Fenix är en dagrehabilitering som drivs av Malmö stad. Teamet består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kurator och rehabassistent.

Rehabgruppen Fenix arbetar utifrån individanpassade mål. Träning sker individuellt och i grupp. Du tränar funktion i olika aktiviteter för att öka din delaktighet i samhället.

För möjlighet till en plats på Rehabgruppen Fenix behöver du uppfylla följande kriterier:

  • ett större behov av rehabilitering än vad som kan tillgodoses av exempelvis primärvården
  • diagnosen stroke, alternativt förvärvad eller av sjukdom orsakad hjärnskada som inte försämras
  • vara bosatt i Malmö
  • ej ha något pågående missbruk
  • bo i eget boende (ej i vård- eller demensboende), med eller utan hemrehabilitering eller annan vårdgivare
  • på egen hand eller tillsammans med en ledsagare kunna ta ansvar för transport till och från verksamheten.

Så kan du få plats hos Rehabgruppen Fenix

Du kan få en remiss från din läkare, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut från Region Skåne.

Du som har insatser från kommunen från sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut kan vända dig till dem för bedömning. De tar därefter kontakt med Rehabgruppen Fenix.

Beslut om inskrivning och omfattning av rehabiliteringsperiod fattas av Rehabgruppen Fenix.

Att träna hos Rehabgruppen Fenix

Träningen sker främst i Rehabgruppen Fenix lokaler, men även i vardaglig miljö. Ambitionen är att erbjuda dig verktyg för att själv kunna påverka livet och din hälsa. Som en del i detta hjälper vi till att hitta eller återuppta en passande fysisk och/eller social aktivitet utanför Rehabgruppen Fenix. Vi erbjuder även föreläsningar och stöjande samtal. Dina anhöriga välkomnas att delta i alla delar av rehabiliteringsprocessen.

Kontakta Rehabgruppen Fenix för mer information

Telefon: 040-34 09 06
Besöksadress: Möllevångsgatan 42

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv