$left
$middle

Hembesökande vårdteam för äldre

Mobila vårdteamet besöker sköra äldre personer och personer över 75 år som har funktionsnedsättning. För att få hembesök ska du redan fått insatser från Malmö stad, ha svårigheter att ta dig till sjukhus eller ha hamnat i ett akut försämrat tillstånd.

Vi vill öka känslan av trygghet för patienten genom att bland annat undvika påfrestande transporter och erbjuda snabbare akut bedömning av patientens vårdbehov i ordinarie vårdmiljö.

Vårdteamet består vid varje besök av läkare och sjuksköterska som utgår från akutmottagningen SUS Malmö och arbetar måndag–fredag klockan 08.00–16.00.

Vid frågor

Har du frågor om vårdteam ska du vända dig till din kontaktsjuksköterska i hemsjukvården.

Villkor för att få vård via hembesök

För att du ska få hjälp av det mobila vårdteamet krävs det att

 • det har skett en akut försämring för dig med nedsatt fysisk och/eller kognitiv funktionsförmåga
 • du är känd av kommunen med insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
 • du har svårt att själv ta dig till vårdcentral eller sjukhus
 • du bor i Malmö stad
 • det finns sannolikhet att det går att undvika inläggning på sjukhus genom insatser från teamet.

Handläggningsprocessen

 1. En begäran om vård kommer från ordinarie vårdgivare. I regel kommer denna begäran från en sjuksköterska i hemsjukvården eller på vårdboende.
 2. Ordinarie doktor eller hälsovårdsenhet kontaktas.
 3. Begäran godkänns.
 4. En begäran om vård kan ställas till Mobilt vårdteam Malmös koordinator.
 5. Koordinatorn bedömer förfrågan och beslutar om du uppfyller målgruppens kriterier.
 6. Om du uppfyller målgruppens kriterier gör teamet ett hembesök.

Detta ska insatsen ge patienten

 • Bättre trygghet och tillgänglighet
 • Frånvaro av påfrestande transporter
 • Minskad konfusionsrisk genom färre antal vårdmiljöer
 • Snabbare akut bedömning
 • Frånvaro av ”onödiga” inläggningar och återinläggningar
 • Minskat inflöde till akutmottagningen
 • Utvecklat samarbete mellan sjukhus/primärvård/kommun kring akut insjuknande.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv