$left
$middle

Hembesökande vårdteam för äldre

Mobila vårdteamet besöker sköra äldre personer och personer över 75 år som har funktionsnedsättning. För att få hembesök ska du redan fått insatser från Malmö stad, ha svårigheter att ta dig till sjukhus eller ha hamnat i ett akut försämrat tillstånd.

Vi vill öka känslan av trygghet för patienten genom att bland annat undvika påfrestande transporter och erbjuda snabbare akut bedömning av patientens vårdbehov i ordinarie vårdmiljö.

Vårdteamet består vid varje besök av läkare och sjuksköterska som utgår från akutmottagningen SUS Malmö och arbetar måndag–fredag klockan 08.00–16.00.

Har du frågor om vårdteam ska du vända dig till din kontaktsjuksköterska i hemsjukvården.

För att du ska vara aktuell som patient krävs det att

 • det har skett en akut försämring för dig med nedsatt fysisk och/eller kognitiv funktionsförmåga
 • du är känd av kommunen med insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen
 • du har svårt att själv ta dig till vårdcentral eller sjukhus
 • du bor i Malmö stad
 • det finns sannolikhet att det går att undvika inläggning på sjukhus genom insatser från teamet.

Insatsen ska ge patienten

 • bättre trygghet och tillgänglighet för den äldre patienten
 • frånvaro av påfrestande transporter
 • minskad konfusionsrisk genom färre antal vårdmiljöer
 • snabbare akut bedömning
 • frånvaro av ”onödiga” inläggningar och återinläggningar
 • minskat inflöde till akutmottagningen
 • utvecklat samarbete mellan sjukhus/primärvård/kommun kring akut insjuknande.
sv