$left
$middle

För dig i behov av tandvårdsstöd

För dig som är äldre, sjuk eller har funktionsnedsättning ökar risken för sämre munhälsa. Du kan ansöka om tandvårdsstöd i form av avgiftsfri bedömning av din munhälsa och rådgivning om daglig munvård för att förbättra dina möjligheter till god munhälsa.

Tandvårdsintyg krävs

För att få ta del av tandvårdsstödet krävs ett tandvårdsintyg för rätt till nödvändig tandvård (grönt kort som också kan vara ett digitalt kort).

Så ansöker du om tandvårdsstöd

Du berättar för aktuell vårdgivare i Malmö stad om att du vill ansöka. Tandvårdsintyget är digitalt och kan bland annat utfärdas av

Du som har en insats hos en privat vårdgivare i Malmö kan ansöka om tandvårdsintyget hos Region Skåne med stöd av din läkare.

Så visar du tandvårdsintyget

När du är på mottagningen och ska få behandling hos tandläkare eller tandhygienist ska du visa legitimation. Då ser mottagningen ditt digitala tandvårdsstöd samt högkostnadskort eller frikort.

Kostnadsfri bedömning av munhälsan

Du som har ett tandvårdsintyg får även en förmån. Du får årligen ett erbjudande om en kostnadsfri bedömning av munhälsan och rådgivning. De som vill utnyttja denna förmån får besök av utbildad tandvårdspersonal i den egna bostaden.

Orsaker till försämrad munhälsa kan vara

  • svårigheter att hålla tänderna rena
  • minskad mängd saliv vid stigande ålder
  • användandet av vissa mediciner
  • sjukdomar.

Små skador på tänder och tandkött som lämnas obehandlade kan snabbt försämras vilket ger svåra smärtor, gör det svårt att äta och påverkar allmäntillståndet.

sv