$left
$middle

För dig i behov av tandvårdsstöd

För dig som är äldre, sjuk eller har funktionsnedsättning ökar risken för sämre munhälsa. Malmö stad erbjuder tandvårdsstöd i form av avgiftsfri bedömning av din munhälsa och rådgivning om daglig munvård för att förbättra dina möjligheter till god munhälsa.

Tandvårdsintyg krävs

För att få ta del av tandvårdsstödet krävs ett tandvårdsintyg för rätt till nödvändig tandvård (tidigare grönt kort). Tandvårdsintyget kan bland annat utfärdas av biståndshandläggare, distriktssköterska i hemsjukvården eller sjuksköterska på kommunens olika vård- och gruppboenden för äldre och för personer som har olika funktionsnedsättningar.

Intyget ska tas med vid behandling hos tandläkare eller tandhygienist eller uppvisas tillsammans med legitimation, högkostnadskort eller frikort för det mobila tandvårdsteamet vid besök i eget eller särskilt boende.

Kostnadsfri bedömning av munhälsan

Personer som är berättigade får årligen ett erbjudande från den uppsökande verksamheten om en kostnadsfri bedömning av munhälsan och rådgivning. De som vill utnyttja denna förmån får besök av utbildad tandvårdspersonal i den egna bostaden.

Orsaker till försämrad munhälsa kan vara

  • svårigheter att hålla tänderna rena
  • minskad mängd saliv vid stigande ålder
  • användandet av vissa mediciner
  • sjukdomar.

Små skador på tänder och tandkött som lämnas obehandlade kan snabbt försämras vilket ger svåra smärtor, gör det svårt att äta och påverkar allmäntillståndet.