$left
$middle

Reparation och service av hjälpmedel

Besök verkstadens öppna mottagning på Hjälpmedelscentrum om du behöver reparera hjälpmedel som du har lånat av Malmö stad. All reparation och service av lånade hjälpmedel är gratis. Tänk på att hjälpmedlet ska vara rengjort innan reparation.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Datum för höstens rollatorservice på olika platser i Malmö kommer att synas här när programmet är klar.

Denna service har tidigare varit inställd våren 2020 till våren 2022 på grund av coronasituationen.

Har du ett enklare hjälpmedel eller ett väldigt gammalt hjälpmedel behöver du ta kontakt med förskrivare och få en ny behovsbedömning. Kontaktuppgifter finns nedan.

Verkstadens öppna mottagning

Öppettider för verkstadens öppna mottagning på Hjälpmedelscentrum är:

  • Måndag klockan 09.00–11.30 och 13.00–15.00
  • Tisdag–fredag klockan 09.00–11.30

Besöksadress: Regnvattengatan 2

På måndagar brukar väntetiden vara längst.

Reparation av tunga, skrymmande eller fast monterade hjälpmedel

Hjälpmedel som inte går att ta med till öppna mottagningen kan repareras i hemmet. Kontakta Hjälpmedelscentrum för att beställa reparation. En tekniker kommer hem till dig och utför reparationen, under förutsättning att hjälpmedlet går att reparera och inte är för gammalt.

Om du inte kan ta dig till verkstadens öppna mottagning

Kontakta din förskrivare (arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska) om du inte kan ta ditt hjälpmedel till Hjälpmedelscentrum för reparation. Förskrivaren kan se till att en tekniker kommer hem till dig och utför reparationen, under förutsättning att hjälpmedlet går att reparera och inte är för gammalt. Annars behöver förskrivaren göra en ny behovsbedömning om ett nytt hjälpmedel ska förskrivas.

Eget ansvar

Luftpumpade däck till rullstol ansvarar du själv för. Du kan till exempel vända dig till cykelhandlare. Egenansvar gäller även förbrukningsartiklar. Du ansvarar till exempel själv för att byta ut standardbatterier till olika hjälpmedel.