$left
$middle

Hyra hjälpmedel vid resa eller utflykt

Hjälpmedelscentrum har ett litet utbud av tillfälliga hjälpmedel för uthyrning i högst tre månader för dig som bor i Malmö stad. Du kan hyra dessa hjälpmedel om du ska åka på en resa, utflykt eller om du är i Malmö på tillfälligt besök.

Behöver du ett hjälpmedel för klara det dagliga livet?

Du som är 20 år eller äldre och folkbokförd i Malmö kan efter behovsbedömning eventuellt få hjälpmedel förskrivet till dig.

Ring 040-34 10 00 för att komma i kontakt med en förskrivare.

Så hyr du tillfälliga hjälpmedel

 • Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst på 040-34 75 00 tidigast en månad och senast två arbetsdagar innan du vill hyra hjälpmedel.
 • Hyrestiden är max tre månader.
 • Hyresavgiften är 30 dagar från första dagen som du hyr hjälpmedlet. Det gäller även om du vill hyra hjälpmedlet en kortare period, exempelvis över en helg.
 • Om du redan har ett förskrivet hjälpmedel kan du inte hyra ett likvärdigt hjälpmedel. Du kan heller inte hyra på grund av du väntar på att få ett förskrivet hjälpmedel.

Hjälpmedel för uthyrning

De hjälpmedel som finns för uthyrning är begränsat till de som finns i listan nedan, om de finns tillgängliga på Hjälpmedelscentrums lager.


Hjälpmedel

Pris per månad

Golvlyft*

1000

Transportrullstol, sittbredd 40/45/50 cm

600

Teleskopramp, 2 och 3 meter

200

Hygienstol med hjul

400

Fristående toalettförhöjare

200

*Personen behöver ha tillgång till egen lyftsele för att kunna hyra golvlyft och ansvarar själv för att lyft och lyftsele används på ett säkert sätt.

Inför att du får hyra och hämta hjälpmedel

 • Hjälpmedlen i listan hyrs ut om de är tillgängliga på Hjälpmedelscentrums lager.
 • Det ges ingen instruktion av användning och det görs ingen inställning av hjälpmedlet, men du får med dig en bruksanvisning.
 • Uthyrningen sker på eget ansvar.
 • Du hämtar det hyrda hjälpmedlet på Hjälpmedelscentrum, Regnvattengatan 2 i Malmö.

Lämna tillbaka hyrt hjälpmedel

 • Hjälpmedlet ska vara väl rengjord och i gott skick när du återlämnar det.
 • Om du lämnar tillbaka hjälpmedlet smutsigt eller skadat, kan du behöva betala en kostnad för rengöring eller reparation.
 • Om hjälpmedlet har försvunnit kommer Hjälpmedelscentrum att kräva dig på ersättning.
 • Du lämnar tillbaka det hyrda hjälpmedlet på Hjälpmedelscentrum, Regnvattengatan 2 i Malmö.

Kontakta oss

sv