$left
$middle

Hantera hjälpmedel vid flytt inom, till eller från Malmö

Det är den kommun du är folkbokförd i som ansvarar för dina hjälpmedel. Därför är det viktigt att du vet hur du ska göra med dina hjälpmedel om du antingen ska flytta inom, till eller från Malmö.

Flytta till Malmö

Du behöver vara folkbokförd i Malmö för att Malmö stad ska ta över ansvaret för dina hjälpmedel. Registrera din flyttanmälan till Skatteverket så tidigt som möjligt.

Ta kontakt med en förskrivare (se kontaktuppgifter nedan) och meddela din adress i Malmö. I första hand får du låna ett nytt hjälpmedel från Malmö stad. Vi kan också överta dina hjälpmedel om den överenskommelsen gjorts för att hjälpmedlet är nödvändigt för dig. Om det blir aktuellt, ska du berätta vem du har kontakt med i den andra kommunen.

Flytta inom Malmö

Om du flyttar inom Malmö ansvarar du själv för att dina lånade hjälpmedel flyttas till din nya adress. Du bör även höra med din förskrivare om de hjälpmedel du har fungerar samt är säkra och lämpliga att använda även i din nya bostad.

Du betalar själv för flytten av dina lånade hjälpmedel till din nya adress.

Flytta fastmonterade hjälpmedel eller vårdsäng till ny adress

Har du fastmonterade hjälpmedel (exempelvis taklyft eller badlyft) eller en vårdsäng ska du meddela förskrivaren av hjälpmedlet. Du får då hjälp med flytten, men flytten bekostas av dig.

Flytta till särskilt boende i Malmö

Hör av dig till din förskrivare (kontaktuppgifter finns nedan) för att få reda på vilka lånade hjälpmedel du kan ta med dig. Vissa hjälpmedel ansvarar det särskilda boendet för.

Flytta från Malmö

Om du flyttar från Malmö ska du berätta för din nya kommun om ditt behov av hjälpmedel. Vill din nya kommun köpa de hjälpmedel du lånar av Malmö stad, ska du lämna kontaktuppgifter till din nuvarande förskrivare (arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska). Se kontaktuppgifter till förskrivare nedan.

Om du flyttar från Malmö får du inte ta med dig

  • vårdsäng
  • taklyft
  • porttelefon
  • badlyft
  • övriga fastmonterade hjälpmedel.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Om din nya kommun inte vill köpa de hjälpmedel du har ska du lämna tillbaka dem till Hjälpmedelscentrum. Har du tagit med dig hjälpmedel till din nya kommun ansvarar du för att hjälpmedlet transporteras tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Kontakta oss

sv