$left
$middle

Behov av hjälpmedel

Du som är 20 år eller äldre och folkbokförd i Malmö kan efter behovsbedömning få låna hjälpmedel som exempelvis rollator, vårdsäng eller rullstol för att klara det dagliga livet och få en välfungerande vardag.

Vänligen notera att Malmö stad inte tillhandahåller hjälpmedel för fritidssysselsättning då det är ens personliga ansvar att införskaffa, underhålla och bekosta dessa.

Hjälpmedel till barn och unga

Behöver du hjälpmedel till barn eller ungdom som är upp till och med 19 år ska du kontakta Region Skåne.

Har du fyllt 20 år är det även Region Skåne som hjälper till med eldrivna rullstolar med eventuella sittanpassningar, drivaggregat, de flesta kommunikationshjälpmedel, fjärrstyrsystem och epilepsilarm.

Så lånar du hjälpmedel

För att kunna låna hjälpmedel av Malmö stad ska du först träffa en förskrivare (arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska) som gör en behovsbedömning. Utifrån behovsbedömningen kan du sedan få låna hjälpmedel som provas ut just för dig. Då får du stöd med inställningar och hantering av hjälpmedlet. Du får också en bruksanvisning.

Endast produkter som är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen förskrivs som hjälpmedel.

Kontaktuppgifter till förskrivare

Bedömning, utprovning och inträning kan innebära en avgift

Utlån av hjälpmedel sker utan kostnad, men bedömning, utprovning och inträning kan innebära en avgift.

Hjälpmedlen ska lämnas tillbaka

Tänk på att du endast lånar hjälpmedel från Malmö stad. När du inte längre har behov av hjälpmedlen ska de återlämnas.

Hjälpmedelsguiden

I hjälpmedelsguiden kan du se vilka hjälpmedel som finns för dina behov.

Stulet eller borttappat hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel har blivit stulet eller borttappat ska du göra en polisanmälan. Kontakta därefter din förskrivare (arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska). Kontaktuppgifter finns ovan.

Mer om bostadsanpassningsbidrag

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv