$left
$middle

Avgifter för vård och omsorg

Malmö stad tar ut avgifter för hemsjukvård, hemtjänst, dagverksamhet, avlösarservice, växelvård, korttidsboende och särskilt boende (vård- eller gruppboende). Reglerna kring avgifterna styrs av socialtjänstlagen.

Kontakt vid frågor

Du kan alltid nå den du söker via Malmö stads kontaktcenter på telefon: 040-34 10 00. Du berättar för den som svarar vem du vill bli hänvisad till av nedanstående personal.

 • Vid frågor om vad som ingår i dina insatser från kommunen:
  Kontakta ansvarig biståndshandläggare.
 • Vid frågor om insatser som ingår i hemsjukvårdsuppdraget:
  Kontakta ansvarig legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut).
 • Vid frågor om inkomster, beräkning eller avgiftsbeslut:
  Kontakta avgiftsadministratör för det område du bor i. Avgiftsadministratörerna har telefontid klockan 08.30-09.30 helgfri vardag.
 • Vid fakturafrågor:
  Kontakta Debiteringsenheten via Malmö stads kontaktcenter.

Avgifter för insatser när du bor kvar i det egna hemmet

Om du bor kvar i det egna hemmet betalar du en avgift för dessa insatser:

 • serviceinsatser (praktisk hjälp med hemmets skötsel). Din avgift baseras på den tid du beviljats.
 • personlig omvårdnad. Avgiften för personlig omvårdnad är en fast taxa oavsett hur stort omvårdnadsbehovet är.
 • hemsjukvård (hjälp med mediciner, sjukvård, utprovning av hjälpmedel eller rehabilitering). Du betalar aldrig för mer än tre besök per månad oavsett hur många besöken är.
 • trygghetslarm (en fast avgift).
 • avlösarservice (om den överstiger 12 timmar per månad).
 • dagverksamhet. För dagverksamhet debiteras du en fast månadsavgift. Äter du på dagverksamheten så tillkommer en avgift för mat. 
 • korttidsboende och växelvård. Du betalar en omvårdnadsavgift baserat på antalet dagar du är på korttiden eller växelvården. Kostnad för måltider tillkommer.

Avgifter när du bor på vård- eller gruppboende

Om du bor på vård- eller gruppboende betalar du

 • en omvårdnadsavgift (avgift för särskilt boende), vilket inkluderar all omvårdnad
 • en avgift för mat (boendeabonnemang), vilket inkluderar måltider och vissa förbrukningsartiklar
 • hyra plus eventuell elavgift för din lägenhet. Hyran varierar utifrån vilket boende du bor på.

Avgift för sambo eller make/maka

Om du har en sambo eller make/maka som flyttat med till ditt vård- eller gruppboende betalar hen för eget boendeabonnemang enligt aktuell avgift.

Mer om att bo tillsammans på vårdboende

Avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad

När du flyttar in på ett vård- eller gruppboende kan du råka ut för en dubbel boendekostnad den första tiden. Du kan då ansöka om en avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad.

Avgiftsreduceringen gäller i max tre månader.

Avgifter för insatser när du bor på LSS-boende

Om du bor på ett LSS-boende betalar du

Inkomstanmälan

Avgiften som du betalar baseras på din inkomst. Genom länken nedan kan du anmäla in dina uppgifter för att vi ska kunna beräkna din avgift.

Bostadstillägg

Du kan söka bostadstillägg för hyran inte bara för om du bor i hemmet, utan även om du bor på ett vård- och gruppboende samt på LSS-boende.

Hur ofta ska jag betala vård- och omsorgsavgifter?

Du betalar varje månad via faktura, e-faktura eller autogiro. Dina avgifter betalas i efterskott, förutom den hyra med eventuell elavgift som debiteras av Malmö stad. Den betalas innevarande månad. 

Du får en gemensam faktura från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med alla avgifter för dina insatser. Avgiften för den mat som levereras av hemtjänsten (där du själv beställt från önskad matleverantör) inkluderas däremot inte utan kommer med separat faktura. Vid låga månadsavgifter får du en samlad faktura först när dina avgifter kommer upp i lägsta debiteringsnivå.

Läs mer om hur du betalar med e-faktura

Relaterat

sv