$left
$middle

Sammanhållen journal för dig med insatser hos olika vårdgivare

Du som får insatser inom hälsa, vård och omsorg för äldre samt LSS och socialpsykiatri för personer med funktionsnedsättningar, får dina vårdinsatser dokumenterade i Malmö stads patientjournal. Sammanhållen journalföring innebär att alla vårdgivare kan se varandras journaler om dig – om du ger ditt samtycke.

När du säger ja samtycker du till att vårdpersonal får ta del av din sammanhållna journal i enlighet med patientdatalagen.

Det är bara du som patient som kan ge ditt samtycke. Anhöriga eller god man kan inte lämna samtycke åt dig.

Så fungerar sammanhållen journalföring för dig

Genom sammanhållen journalföring kan andra vårdgivare, till exempel vårdcentraler och sjukhus, läsa om den hälso- och sjukvård som vi i Malmö stad dokumenterar om dig. Samtidigt kan vår legitimerade vårdpersonal se vilken vård du fått och får hos andra vårdgivare.

Syftet med en sammanhållen journal är att vi som vårdar dig ska få en större förståelse och en bättre helhetsbild av din vårdhistorik och ditt vårdbehov. Därmed ökar patientsäkerheten och din trygghet.

Förutsättningarna för att en annan vårdgivare ska få läsa i din patientjournal är:

 • att du ger ditt medgivande, samtycke,
 • att det finns en pågående vårdrelation
 • och att uppgifterna behövs för att ge dig god vård.

Slutet system på dina villkor

Sammanhållen journalföring sker via Nationell patient­översikt, NPÖ, som är ett slutet system som inte kan nås via en vanlig sökmotor på nätet.

Varje gång någon läser från NPÖ blir det registrerat. Det görs även regelbundna uppföljningar av vem som loggat in i NPÖ för din trygghets skull.

Du kan också själv begära ut loggar över vem som läst din journal.

Spärr av journal

Om du av någon anledning inte vill att vi i Malmö stad som vårdar dig ska kunna visa dina uppgifter för andra vårdgivare, kan du spärra din journal hos oss. Du avgör hur länge, och du kan när som helst ta bort spärren.

Om du väljer att spärra din journal är det viktigt att tänka på att det kan försvåra en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Hur spärrar jag min journal?

Du spärrar din journal genom att kontakta din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i Malmö stad.

Har du inte ett direktnummer kan du ringa eller mejla till
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen eller funktionsstödsförvaltningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Du kan även kontakta Malmö stad på tel: 040-34 10 00 eller malmostad@malmo.se.

Kontakta oss

 • Funktionsstödsförvaltningen

  • E-post:  fsf@malmo.se
  • Telefon:  040–34 93 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
 • Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

  • E-post:  hvo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00
  • Besöksadress:  Kungsgatan 13
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 08.00–16.00
sv