$left
$middle

Till dig som vill begära ut uppgifter om ankomstdatum till Malmö hösten 2015

Just nu är det många som hör av sig till socialtjänsten i Malmö för att få ett intyg om när och var de registrerades som ett ensamkommande asylsökande barn. Om du är ett av de barn som kom till Malmö under hösten 2015 och om du vet att du var placerad på ett boende med andra barn och unga i Skåne så kan det finnas uppgifter om dig hos socialtjänsten i Malmö. Dessa uppgifter har du rätt att begära ut från socialtjänsten.

Du kan begära ut uppgifterna i form av ett intyg på olika sätt. Det enklaste är om du själv gör det men det finns även möjligheter att begära ut intyget med hjälp av god man eller ett ombud.

Det är många som berörs av frågan om när de kom till Sverige och registrerades som ett ensamkommande och asylsökande barn. För att socialtjänsten ska kunna besvara alla förfrågningar så snabbt som möjligt vill vi att du som ska begära ut ett intyg väljer ett av alternativen och noggrant följer instruktionerna nedan.

Såhär begär du ut intyg från din ankomstkommun

Skicka in begäran

Begäran ska skickas via post till följande adress:

Mottagningsteamet för ensamkommande barn
Arbetsmarknads-och socialförvaltningen, Malmö stad
Bergsgatan 54
205 80 Malmö

Begäran kan också mejlas in till följande e-postadress: ensamkommandebarn@malmo.se.

Vi föredrar att du skickar begäran med post.

Om du har frågor

Om du har frågor kring omständigheterna under hösten 2015 ber vi att du håller frågorna så korta som möjligt eftersom vårt fokus är att hinna besvara alla intygsförfrågningar i tid. Du kan ringa och ställa frågor på telefon 0709-34 94 54.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv