$left
$middle

Boenden för hemlösa

Som hemlös har du ingen bostad alls, lever i utsatthet eller har löst din situation på mycket kort sikt. I Malmö finns både akutboenden samt flera andra typer boenden. Boendena är till för personer som befinner sig i hemlöshet och inte kan lösa sitt boende på egen hand.

Akutboenden

I Malmö finns det två akutboenden – ett för män och ett för kvinnor. På dagtid söker du en plats via socialtjänsten. Efter klockan 16.30 på vardagar samt helger söker du genom att ringa social jour på
040-34 56 78.

Värmestugor

Värmestugan är en akut lösning på hemlöshet bland vuxna i Malmö. Den är öppen för alla oavsett uppehållsstatus och utgår från individens egna bedömning av sina behov. Det görs ingen åtskillnad på grund av uppehållsstatus, nationalitet eller härkomst, inte heller på grund av kön, religion eller sexuell läggning.

Det finns två värmestugor, Värmestuga Ung för 18–25 och Värmestuga Vuxen för personer över 25 år.

Värmestugorna är öppna 30 november 2023–31 mars 2024.

Adresser till värmestugorna

Värmestugorna är till för de som är i behov av dem. Information om hur du får adresserna finns på Värmestuga Malmös webbplats.

Socialtjänstens boenden

Om du vill få plats på något av våra boenden ska du kontakta socialtjänsten i det område där du vistas eller senast bodde. Socialtjänsten utreder din situation tillsammans med dig och kan vid behov hjälpa till med olika former av boenden. Några boenden är endast boende och andra en kombination av stöd och boende.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv