$left
$middle

Boenden för hemlösa

Som hemlös har du ingen bostad alls, lever i utsatthet eller har löst din situation på mycket kort sikt. I Malmö finns både akutboenden samt flera boenden som hanteras via socialtjänsten. Boendena är till för personer som befinner sig i hemlöshet och inte kan lösa sitt boende på egen hand.

Socialtjänstens boenden

Om du vill få plats på något av våra boenden ska du kontakta socialtjänsten i det område där du vistas eller senast bodde. Socialtjänsten utreder din situation tillsammans med dig och kan vid behov hjälpa till med olika former av boenden. Några boenden är endast boende och andra en kombination av stöd och boende.

Akutboenden

I Malmö finns det två akutboenden som du kan vända dig till direkt, utan att först ha kontaktat socialtjänsten. För män och par finns Nattvilan, Stora Kvarngatan 4, och för kvinnor finns Rönnbacken, Rönnblomsgatan 9.

sv